معماری ( مجتمع )

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

328 صفحه بزرگ ----- مرتضی صلواتی ---- نشر طراحان هنر

 

قیمت کتاب: 355,000 ریال

icon icon

185 صفحه ----- مهندس پیمان ابراهیمی ناغانی – مهندس محمد طورچی ----- نوآور

 

قیمت کتاب: 177,000 ریال

icon icon

256 صفحه با جلد گالینگور ----- علی اکبر عظمتی – الهه محمدی ----- یزدا

 

قیمت کتاب: 260,000 ریال

icon icon

400 صفحه بزرک بهمراه جلد رحلی ----- دکتر مرتضی فرهادی ----- مرکز کرمان شناسی

 

قیمت کتاب: 400,000 ریال

icon icon

برایان ادواردز ----- حمیدرضا عظمتی – محمد باقری ----- انتشارات هنر و معماری

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

680 صفحه بهمراه یک لوح فشرده ----- رامین تابان ----- یزدا

 

قیمت کتاب: 330,000 ریال

icon icon

268 صفحه تمام رنگی گلاسه ----- پیروز آشوری – کسری طالبیان ------ کتابکده کسری

 

قیمت کتاب: 300,000 ریال

icon icon

262 صفحه تمام روغنی و گلاسه ----- نیما طالبیان – مهدی آتشی – سیما نبی زاده ----- انتشارات کسری

 

قیمت کتاب: 330,000 ریال

icon icon

264 صفحه تمام گلاسه رنگی ------ نیما طالبیان – مهدس آتشی – سیما نبی زاده ----- انتشارات کسری

 

قیمت کتاب: 300,000 ریال

icon icon

300 صفحه تمام گلاسه و رنگی با جلد کتاب کشوئی ----- نیما طالبیان ، مهدی آتشی – سیما نبی زاده ----- کتابکده کسری

 

قیمت کتاب: 350,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 153,000 ریال

icon icon