معماری کنکور و آزمونها

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

368 صفحه بزرگ ---- مهندس ساسان مرادی ---- انتشارات ایثارگران

 

قیمت کتاب: 270,000 ریال

icon icon

137 صفحه ---- سازمان سنجش

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

223 صفحه بزرگ ---- امیر رضا روحی زاده – احساناله اشتهاردیان ---- انتشارات عصر کنکاش

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

470 صفحه بزرگ ----- مهدی پرنا ----- انتشارات آزاده

 

قیمت کتاب: 280,000 ریال

icon icon

630 صفحه بزرگ ---- مهندس امیر سرمدنهری ----- انتشارات دانش پرور

 

قیمت کتاب: 360,000 ریال

icon icon

این کتاب کارکرده است ----- 420 صفحه بزرگ ----- ساسان مرادی ----- مدرسان شریف

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

240صفحه بزرگ ---- مولف : مهندس فراز پوینده ---- ناشر : دانشگاه شهید بهشتی

 

قیمت کتاب: 280,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 179,000 ریال

icon icon