مقاومت مصالح

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

766 صفحه با جلد گالینگور ----- ایگورپوپوف ----- شاپور طاحونی ---- انتشارات علم و ادب

 

قیمت کتاب: 280,000 ریال

icon icon

925 صفحه ---- گییروتیموشینکو ----- دکتر غلامحسین مجذوبی – دکتر محمود نیلی ----- دانشگاه بوعلی سینا

 

قیمت کتاب: 266,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ---- مکانیک نوین

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

478 صفحه بزرگ ----- فردیناند پی بی یر ای راسل جانستون – جان تی دی ولف ----- دکتر ابراهیم واحدیان

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

500 صفحه بزرگ ----- دکتر ابراهیم واحدیان ----- نشر علوم دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 245,000 ریال

icon icon

619 صفحه ----- Ferdinand P.Beer --- E . Russell Johnston Jr ----- John T Dewolf ----- اردشیر اطیابی ----- نشر جویبار

 

قیمت کتاب: 300,000 ریال

icon icon

488 صفحه بزرگ ----- پی . بی یر . ای راسل جانستون – جان تی دی ولف دیوید اف مازورک ----- ابراهیم واحدیان ----- نشرعلوم دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 345,000 ریال

icon icon

718 صفحه بزرگ ----- دین پی . آپدایک ----- دکتر علیرضا نداف اسکوئی – مهندس سید محمدرضا امام – مهندس عسگر آجودانی ----- دانشگاه امام حسین

 

قیمت کتاب: 266,000 ریال

icon icon

530 صفحه ----- ایگورپوپوف ----- مهندس علی کلانتری ------ ناقوس

 

قیمت کتاب: 290,000 ریال

icon icon

344 صفحه ----- دکتر حسین بیسادی ----- دانشگاه علم و صنعت ایران

 

قیمت کتاب: 142,000 ریال

icon icon

564صفحه ---- مولف: مهدی امیری بهقدم ---- ناشر : کیان رایانه

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

کتب و فروشگاه کتاب مقاومت مصالح

 

قیمت کتاب: 182,000 ریال

icon icon

کتب آموزشی مقاومت مصالح

 

قیمت کتاب: 135,000 ریال

icon icon

کتب آموزشی مقاومت مصالح

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 167,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 182,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 70,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 111,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 330,000 ریال

icon icon

مقاومت مصالح , تنش , کرنش , بارگذاری , محوری , خمش , خالص , عرضی , تیدیل

 

قیمت کتاب: 135,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 161,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 119,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon