مهندسی برق

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

274 صفحه ----- مهندس احمد کاظمی – مهندس مصطفی مرادی – مهندس جمشید افشانی ----- بهتا پژوهش

 

قیمت کتاب: 177,000 ریال

icon icon

360 صفحه ----- دکتر عبداحسین صراف زاده ---- ناقوس

 

قیمت کتاب: 148,000 ریال

icon icon

575 صفحه ----- ویلیام هیت – جک کمرلی – استیون دوربن ---- مهندس سید جواد سید فتاحی ----- کیمیا گستر

 

قیمت کتاب: 157,000 ریال

icon icon

512 صفحه ---- دی . سی . گرین ---- مهندس پژمان صمدزادگان ---- انتشارات آشیان

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

3 لوح فشرده ----- فانوس

 

قیمت کتاب: 169,000 ریال

icon icon

3 لوح فشرده ---- فانوس

 

قیمت کتاب: 169,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ----- فانوس ----- اموزش plc

 

قیمت کتاب: 139,000 ریال

icon icon

4 لوح فشرده ----- قصد داریم تا ابتدائی ترین موارد برق کاری رو به شما اموزش دهیم که ممکنه بعضی اوقات موارد خیلی پیش پا افتاده به نظر می آیند – اما در خاتمه متوجه می شوید که چقدر دانش شما افزایش یافته - آویژه

 

قیمت کتاب: 200 ریال

icon icon

1 لوح ---- سافتک

 

قیمت کتاب: 138,000 ریال

icon icon

1 لوح ---- سافتک ---- آموزش کاربردی

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

2 لوح ---- آموزش مولتی مدیا و با مصالهای کاربردی بدون محدودیت نصب بهمراه نرم افزار ---- فانوس

 

قیمت کتاب: 149,000 ریال

icon icon

424 صفحه ---- دکترمحمد قلی محمدی ----- دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

860 صفحه ----- مسعود سلطانی ---- ناشر : انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 340,000 ریال

icon icon

344 صفحه ----- مهندس مجید صلصال ----- کوه نور

 

قیمت کتاب: 168,000 ریال

icon icon

617 صفحه ---- دکتر رحمت الله هوشمند -----دانشگاه اصفهان

 

قیمت کتاب: 290,000 ریال

icon icon

592 صفحه ----- ویلیس جی تامپکینز – جان جی وبستر ---- دکتر علی پیروزی ---- دانشگاه امام رضا

 

قیمت کتاب: 245,000 ریال

icon icon

300 صفحه ---- مهندس علی مسگری – مهندس هادی قناد ---- صفار

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

380 صفحه ---- دبلیو استوراد تی استابز ---- اشکان اشرفی ---- انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

253 صفحه ---- مهندس هادی قناد – مهندس علی مسگری ---- صفار

 

قیمت کتاب: 138,000 ریال

icon icon

124 صفحه ----- مهندس غلامعلی سرابی تبریزی ----- صفار

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

600 صفحه ---- جی سی داس ----- بهروز وحیدی و مهندس محمد جواد البرزی و مهندس رضا شریعتی نسب ---- وزارت نیرو برق منطقه ای کرمان

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

347 صفحه ----- مجتبی جعفرزاده – هلی اوسط غلامی ---- گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 178,000 ریال

icon icon

854 صفحه ----- ا . ب . کارلسون ----- محمد خیام روحانی ----- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 310,000 ریال

icon icon

274 صفحه ------ دکتر صادق جمالی ----- دانشگاه علم و صنعت

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

213 صفحه ----- کازوتاناکا ----- علی وحیدیان کامیاد / حامدرضا طارقیان ----- دانشگاه فردوسی مشهد

 

قیمت کتاب: 128,000 ریال

icon icon

779 صفحه ----- برگن - ویتال ----- دکتر حمید لسانی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 320,000 ریال

icon icon

144 صفحه ----- صفار - اشراقی ---- مهندس علی مسگری – مهندس هادی قناد

 

قیمت کتاب: 122,000 ریال

icon icon

400 صفحه ----- محمدحسین دهقان ----- یزدا

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

378 صفحه ----- مهندس حسن شادکام انور ----- گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

632 صفحه ----- مهندس حسن شادکام انور ----- مدرسان شریف

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon