مواد/محصولات شیمی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

444 صفحه ----- واهاک مارقوسیان ----- دانشگاه علم و صنعت ایران

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

700 صفحه ---- دکتر میر محمد عباسیان ---- جاودان خرد

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

125 صفحه ----- دکتر منصور کلباسی ----- جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 70,000 ریال

icon icon

615 صفحه بزرگ با جلد گالینگور ----- دکتر فائزه فرزانه ----- تحقیقات و انتشارات بدر

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

222 صفحه بزرگ ----- دکتر محمد ابراهیم ابراهیمی ----- دانش پویان جوان

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

456 صفحه ----- محمد مهدی همدانی گلشن ---- دانشگاه آزاد اسلامی شهرمجلسی

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

407 صفحه ----- دکتر حسین توانائی ----- ارکان دانش

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

170 صفحه ----- اسماعیل یکتا ----- انتشارات کاوش

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

300 صفحه ----- نامینوسوکی کابوتا ----- نرگس زهری – جمشید نجف پور – علیرضا اکبر ----- دانشگاه امام حسین

 

قیمت کتاب: 159,000 ریال

icon icon

432 صفحه ----- دکتر علی حسن زاده – المیرا سرداری – مهدی نمازی ----- انتشارات دانشگاه ارومیه

 

قیمت کتاب: 187,000 ریال

icon icon

101 صفحه ----- بیژن بابائی نژاد – فرزانه جوادی دهخوارقانی ----- حسینیان

 

قیمت کتاب: 50,000 ریال

icon icon

113 صفحه ----- مهندس شاهین کاظمی – مهندس سپهدار انصاری نیک ----- جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

216 صفحه ----- هطا ا... بهرامی – فاطمه احمدپور ----- دانشگاه ارومیه

 

قیمت کتاب: 137,000 ریال

icon icon

132 صفحه ----- دبلیو . ای ورال ----- مهندس رضا پورعزت ----- نشر حاذق

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

136 صفحه ----- شعبانعلی تشکری ----- حسینیان

 

قیمت کتاب: 70,000 ریال

icon icon

155 صفحه ----- دکتر زیارتعلی نعمتی – مهندس حمیدرضا احمدی موغاری – مهندس سید محمود ربیعی ----- دانشگاه صنعتی شریف

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

715 صفحه ----- دکتر غلامحسین ثنائی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

332 صفحه ----- دکتر سیروس نوری ----- جهاددانشگاهی اذربایجان غربی

 

قیمت کتاب: 105,000 ریال

icon icon

322 صفحه ------ دکتر موریس پورتر ------ سید مسیح میر مقتدائی ------ انتشارات هودین

 

قیمت کتاب: 177,000 ریال

icon icon

580 صفحه ----- جی ای بریدسون ------ مرکز نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

400 صفحه ----- محمد کاظمینی – بهشته حسامی ----- نشر کتاب دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 210,000 ریال

icon icon

103 صفحه ----- لودو یک ساسه ----- دکترقاسم نجف پور ----- دانشگاه علوم و فنون مازندران

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

278 صفحه ----- همیرا آگاه ----- رسالت

 

قیمت کتاب: 102,000 ریال

icon icon

289 صفحه ----- مهندس ناصر فران ----- انتشارات تهران

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

176 صفحه ----- مهندس عباس مسجدیان جزی ----- انتشارات دانش و فن

 

قیمت کتاب: 88,000 ریال

icon icon

459 صفحه ----- مهندس مهرانگیزه دهقانی ------ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

574 صفحه ----- ایوان فرانتا ------ عبدالرضا جعفری – ئحیده موحد – محمود محراب زاده – حسین امیدیان ----- مرکز نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

218 صفحه ----- دکترحمیدرضا حقیقت پژوه – مهندس روح اله جمشیدی ------ مبتکران

 

قیمت کتاب: 97,000 ریال

icon icon

320 صفحه ----- دکتر حسین توانائی ----- گروه صنعتی رز

 

قیمت کتاب: 178,000 ریال

icon icon

350 صفحه ----- سید احمد میرشکرائی ------ مرکز نشر انتشاراتی دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon