مواد / مصالح/ تجهیزات

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

340 صفحه ----- مهندس حسین اکبرزادگان ----- دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

299 صفحه ----- احمد حامی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

153 صفحه بزرگ ----- مهندس علی افراسیابی ----- مدرسان شریف

 

قیمت کتاب: 93,000 ریال

icon icon

299 صفحه ----- احمد حامی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 138,000 ریال

icon icon

224 صفحه بزرگ ----- دکتر محسن سرتیپی پور ----- دانشگاه شهید بهشتی

 

قیمت کتاب: 265,000 ریال

icon icon

88صفحه با ضفحات روغنی و گلاسه ---- مولف : مهندس نادر نجفی ---- شرکت مهندسی مشاوره فارس

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

890 صفحه با جلد رحلی ---- مولف : یادنامه استاد احمد حامی ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 360,000 ریال

icon icon

680صفحه ---- مولف : محمدعلی کلیدری ---- ناشر : دانش و فن

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

470صفحه ---- مولف : مهندس محمدرضا عزیزیان ---- ناشر : دیده

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

105صفحه ---- مولف : رمضانیانپور و طیبه پرهیزکار و مهندس علیرضا خورشیدی و امیر مازیار رئیس قاسمی ---- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 

قیمت کتاب: 50,000 ریال

icon icon

126صفحه ---- مولف :‌سهراب ویسه – ناهیده خدابنده – علی حکاکی – حمیدرضا حکاکی فرد ----- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 

قیمت کتاب: 40,000 ریال

icon icon

108صفحه --- مولف : فاطمه جعرف پور – دکتر طیبه پرهیزکار – فهیمه فیروزیار – مهندس محمدحسین ماجدی اردکانی – مهندس سهیلا سیاهپوش ---- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 

قیمت کتاب: 50,000 ریال

icon icon

608صفحه ---- دکتر حسن رحیمی ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

182صفحه ---- مولف : دکتر امیر حسین فرهادیان – مهندس میثم شریفیان ----- گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

110صفحه ---- مولف : مهندس حمیدرضا فغانی - مهندس رضا اسکندرزاده ---- سروش دانش

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

128صفحه ---- آلیسون گرانت – آن آلدرسون ----- رامین تابان ---- یزدا

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

300صفحه ---- احمدحامی----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 132,000 ریال

icon icon

202صفحه ---- مولف : سیدمحمد حسن کزازی ---- ناشر : پوران پژوهش

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

420صفحه ---- مترجم : مهندس امیر مسعود معطر خرازی ---- نشر طراح

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

220صفحه ---- مولف : میچل آدینگتون - دانیل اسکودک ---- مترجم : شیما روشن ضمیر مرتضی فرهادیان دهکردی ---- نشرخاک

 

قیمت کتاب: 175,000 ریال

icon icon

طراحی , محاسبه , سازه , بتن , آرمه , بتن , گیرش , سخت شده , قالب بندی , خواص , فولاد , آرمه , تنش , ممان , خمشی , برشی , تاوه , باربری , مسلح , الیافی ,

 

قیمت کتاب: 55,000 ریال

icon icon

253صفحه ----- مولف : مهندس امیرسرمدنهری و سیدمحسن کاردان ---- نشرآذر

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

128صفحه ---- مهندس علیرضا خوشدل ----- انتشارات استاد مشهد

 

قیمت کتاب: 30,000 ریال

icon icon

340صفحه ---- مهندس حسین اکبرزادگان ---- دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 65,000 ریال

icon icon

111صفحه ---- مولف : مهندس جلیل ا... محمدی ( کارشناس ارشد عمران و مدرس دانشگاه) ---- انتشارات آذر

 

قیمت کتاب: 76,000 ریال

icon icon

278صفحه ---- مولف : میرمحمدکریم طباطبائی - امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 168,000 ریال

icon icon

300صفحه ---- اکرم مهدوی پارسا ---- علم و دانش

 

قیمت کتاب: 116,000 ریال

icon icon

202صفحه ---- گروه مهندسین مشاور مهرپویان ---- ره آوران طوفان

 

قیمت کتاب: 128,000 ریال

icon icon

160صفحه ---- مولف : مهندس امیر سرمدنهری – سید محسن کاردان ----- نشر : سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 102,000 ریال

icon icon

299صفحه ---- مولف : دکترحمیدرضا وثوقی فر و مهندس سیدکاظم سادات شکوهی ---- امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 197,000 ریال

icon icon