مکانیک خودرو

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

317 صفحه ----- مهندس نقی فرزان ----- انتشارات کارنو

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

221 صفحه ----- مهندس سوران اشعری ----- صانعی شهمیرزادی

 

قیمت کتاب: 139,000 ریال

icon icon

295 صفحه بهمراه یک لوح سی دی ----- مهندس احسان میرجلیلی ----- انتشارات جنگل

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

280 صفحه با جلد گالینگور ----- محمدرضا افضلی ------ انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

347 صفحه ----- محمدرضا افضلی ----- انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

95 صفحه ----- محمدرضا افضلی ------ انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

391 صفحه ----- حسن ندیمی – سید محمد مهاجرزاده ----- موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

 

قیمت کتاب: 134,000 ریال

icon icon

188 صفحه ----- مسعود پهلوان شریف ----- تورنگ

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

468 صفحه بزرگ ----- مایکل هال ----- کورس ضیائی

 

قیمت کتاب: 280,000 ریال

icon icon

192 صفحه بزرگ ----- محسن یزدان پرست ------ انتشارات شرکت جان دیر

 

قیمت کتاب: 168,000 ریال

icon icon

520 صفحه ----- محمد اسماعیل اسدی ----- دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

385 صفحه ----- دکتر عباس سلیمیان ----- گروه صنعتی ایران خودرو

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

300 صفحه ----- مهندس جلال حیدربیگی ----- انتشارات مفید

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon