مکانیک سیالات / جامدات

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

1 لوح فشرده ----- فانوس

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

7 لوح فشرده ----- مهندس یار

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

185 صفحه ----- سعید امامی – حسین رحیمی ----- نورپردازان

 

قیمت کتاب: 125,000 ریال

icon icon

204 صفحه ----- جوزف . ای . شیگلی – چارلز . آر . میشک ----- دکتر قاسم حیدری نژاد – مهندس منوچهر بقالائی – مهندس حمیدرضا افراش ----- موسسه نشر جهاد

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

280 صفحه ----- مایکل تی کالکینز ----- طهمورث سالک ----- انتشارات ناقوس

 

قیمت کتاب: 148,000 ریال

icon icon

439 صفحه ----- مهندس جمشید قضاتی و مریم پاشنگ ----- گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 179,000 ریال

icon icon

263 صفحه ----- دکتر مجتبی صدیقی ----- دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 

قیمت کتاب: 146,500 ریال

icon icon

722 صفحه ----- رابرت س جووینال – کورت م . مارشک ---- نقدعلی چوپانی – دکتر سیداسماعیل رضوی ---- دانشگاه صنعتی سهند

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

468 صفحه ----- جی . ان . ردی ---- انتشارات دانشگاه تهران ---- دکتر عباس راستگو – ناصر سلطانی

 

قیمت کتاب: 210,000 ریال

icon icon

463 صفحه ----- تیمور اشتری نخعی ----- شرکت انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 197,000 ریال

icon icon

346 صفحه ---- دکتر حسین دلائلی ----- کانون پژوهشی

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

468 صفحه بزرگ ----- زهرا سلطانی – علی فتحی ----- آوند اندیشه

 

قیمت کتاب: 266,000 ریال

icon icon

190 صفحه بزرگ ----- کوروش امیر اصلانی تبریز ----- انتشارات موسسه ساحل اندیشه تهران

 

قیمت کتاب: 145,000 ریال

icon icon

129 صفحه ---- پژوهشی وزارت معادن و فلزات

 

قیمت کتاب: 75,000 ریال

icon icon

205 صفحه ----- پی هاری هاران ----- پی هاری هاراندکتر ابراهیم عطاران کاخکی ----- دانشگاه فردوسی مشهد

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

235 صفحه ----- دکتر نظام الدین فقیه ----- دانشگاه شیراز

 

قیمت کتاب: 67,000 ریال

icon icon

111 صفحه ----- دکتر کاظم فروزنده ------ جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبائی

 

قیمت کتاب: 50,000 ریال

icon icon

304 صفحه ----- دیوید ام . لیلین / رابرت ای . هال / جک جانستون ----- رامین پاشائی فام

 

قیمت کتاب: 68,000 ریال

icon icon

155 صفحه ----- دکتر مسعود رحیمی ----- دانشگاه رازی

 

قیمت کتاب: 107,000 ریال

icon icon

355 صفحه با جلد گالینگور ----- مهندس یونس بیرامی ورکانه – عاطفه خوارزمی ---- سروش دانش

 

قیمت کتاب: 195,000 ریال

icon icon

169 صفحه ----- میر سعید مهاجرانی ----- دانشگاه امام حسین

 

قیمت کتاب: 55,000 ریال

icon icon

256 صفحه ---- منوچهر اولیاء زاده – محمد نوع پرست – هادی عبدالهی

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

650 صفحه ----- مهندس هوشنگ رستمیان ----- ترمه

 

قیمت کتاب: 266,000 ریال

icon icon

172 صفحه ----- مهدی قناد – غلامحسین رحیمی ----- دانشگاه صنعتی شاهرود

 

قیمت کتاب: 65,000 ریال

icon icon

221 صفحه ----- استفان هس ----- اکبر حجتی ----- دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

370 صفحه ----- حمید داوودپور ----- روشنگران

 

قیمت کتاب: 57,000 ریال

icon icon

546 صفحه ------ جرج اچ . مارتین ----- محمد اسماعیل پازوکی ----- نشر آمون

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

760 صفحه ----- استریتر وایلی ----- مهدی کاشانی حصار – مهندس معتمدی – مهندس ملک زاده ----- نشر نیما

 

قیمت کتاب: 340,000 ریال

icon icon

450 صفحه ----- علی غفاری – عادل مقصود پور – علیرضا پور ممتاز ----- دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 

قیمت کتاب: 187,000 ریال

icon icon

600 صفحه ----- ام وایت ----- دکتر کریم موسوی نسب ----- مرکز نشر صدا

 

قیمت کتاب: 105,000 ریال

icon icon