نرم افزارها

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

3 لوح فشرده ---- پارسیان

 

قیمت کتاب: 179,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ----- موسسه فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

4 لوح ----- مهندس یار

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

2 لوح ---- پارسیان افزار -----بیش از 8 ساعت مطالب آموزشی از مقدماتی تا پیشرفته

 

قیمت کتاب: 179,000 ریال

icon icon

2 لوح ---- موسسه فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار

 

قیمت کتاب: 189,000 ریال

icon icon

2 لوح ---- لوح گسترش دنیای نرم افزار

 

قیمت کتاب: 189,000 ریال

icon icon

قابل استفاده برای کلیه رشته ها ---- نوآوران

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

2 لوح ---- قابل استفاده برای کلیه رشته ها ----- مهرگان و داتیس

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

3 لوح ---- آموزش به شیوه مولتی مدیا و بیش از5 ساعت آموزش بهمراه نرم افزار 3d home architectura ---- مهرگان

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده بهمراه نرم افزار ----- نوآوران

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

قابل استفاده برای رشته عمران ---- مهندس یار

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

قابل استفاده برای مکانیک ---- 3 لوح فشرده ----- مهندس یار و مکانیک نوین

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

128 صفحه ---- مهندس محسن احمدی ----- کلک زرین

 

قیمت کتاب: 128,000 ریال

icon icon

515 صفحه ----- مهدی داودنبی ----- علم عمران

 

قیمت کتاب: 320,000 ریال

icon icon

424 صفحه بهمراه یک لوح فشرده ----- مهندس موسی سالمی ----- انتشارات عمیدی

 

قیمت کتاب: 169,000 ریال

icon icon

700 صفحه ----- دکتر امیر مسعود کی نیا ----- جهاددانشگاهی اصفهان

 

قیمت کتاب: 345,000 ریال

icon icon

488 صفحه ----- مهندس حسن باجی – مهندس جواد هاشمی ----- دانشگاه هرمزگان

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

470 صفحه ----- اشرف حبیب الله ---- دکتر محمدعلی برخورداری و مهندس حسن باجی ----- سالکان

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

780 صفحه ----- دکتر محمدعلی برخورداری و مهندس حسن باجی و مهندس جواد هاشمی ----- سالکان

 

قیمت کتاب: 300,000 ریال

icon icon

340 صفحه ----- مهندس محمدرضا انصاری پور و مهندس فرهاد رحمانیان ----- دانش پژوهان برین

 

قیمت کتاب: 188,000 ریال

icon icon

613 صفحه ----- افشین ترابی – رضا پاشائی ----- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 285,000 ریال

icon icon

505 صفحه ---- مترجم : اردشیر اطیابی ----- نشر جویبار

 

قیمت کتاب: 242,000 ریال

icon icon

302صفحه ---- مولفین : مهندس سیاوش ضمیران ---- ناشر : نوآور

 

قیمت کتاب: 268,000 ریال

icon icon

122صفحه ---- مولف : عبدالمجید کیامهر ---- نقش آفرینان بایگان

 

قیمت کتاب: 50,000 ریال

icon icon

مولف : استیفن ج چاپمن ---- مترجم : دکتر سعدان زکائی – مهندس آرش حجام – مهندس مهرداد مجذوبی ---- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین توسی

 

قیمت کتاب: 330,000 ریال

icon icon

295صفحه بهمراه یک لوح نرم افزار ---- مولفین : سیامک هوشیار خوشدل – امیر گیوکی ---- الیاس

 

قیمت کتاب: 193,000 ریال

icon icon

154 صفحه ---- مولف:فریبا دادگر – ندا حقیقی هرندی ---- ناشر : پیک فرهنگ

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

181صفحه ---- مولفین : مهندس هومان بابااحمدی میلاتی و حمیدرضا روانشادنیا ---- ناشر : نوآور

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

736 صفحه ---- مترجم : اردشیراطیابی ---- ناشر :‌ جویبار

 

قیمت کتاب: 255,000 ریال

icon icon

836صفحه ---- مترجم : اردشیر اطیابی ---- ناشر :‌ جویبار

 

قیمت کتاب: 285,000 ریال

icon icon