نفت / حفاری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

485 صفحه ----- دکتر محمدرضا رضائی ----- علوی

 

قیمت کتاب: 168,000 ریال

icon icon

352 صفحه ----- دکتر قاسم زرگر

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

432 صفحه ----- محمدتقی کوچک زاده ----- ادبستان-جهان نو

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

326 صفحه ----- ناصر حامدنی ----- جهاددانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 166,000 ریال

icon icon

274 صفحه بزرگ

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

142 صفحه ----- مهندس محسن یعقوبیان – محمدامیر پروین ------ کتاب آوا

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

248 صفحه ------ مینو نعمت الهی ------ آوند اندیشه

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

227 صفحه ----- سیاوش فدائی – سیدعلی مجتهدی – نادیا میرانی ----- دانش پارسیان

 

قیمت کتاب: 169,000 ریال

icon icon

414 صفحه ----- دکترمحمدرضا عادل زاده ----- کتاب آوا

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

672 صفحه ----- محمدرضا عادل زاده ------ کتاب آوا

 

قیمت کتاب: 330,000 ریال

icon icon

504 صفحه ----- دکتر محمدرضا عادل زاده ----- کتاب آوا

 

قیمت کتاب: 290,000 ریال

icon icon

520 صفحه ----- مهندس محمدرضا عادل زاده ----- انتشارات ستایش

 

قیمت کتاب: 320,000 ریال

icon icon

192 صفحه ----- ارسلان ذوافقاری – خلیل افسری ----- طاهریان

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

432 صفحه بهمراه یک لوح فشرده ------ دکتر محمدرضا عادل زاده ----- کتاب آوا

 

قیمت کتاب: 320,000 ریال

icon icon

670 صفحه ----- محمدرضا عادل زاده ------ کتاب آوا و راه نوین

 

قیمت کتاب: 350,000 ریال

icon icon

234 صفحه ----- نورمن اس آلن و مایکل ادج ----- دکتر هما عاصم پور ----- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

156 صفحه ----- حمیدرضا محمدزکی – عباس رضائی ----- هزاره سوم

 

قیمت کتاب: 178,000 ریال

icon icon

380 صفحه ----- مهندس امرا... حیدری – مهندس مهدی خوشدل – مهندس یوسف رحیمی ------ علوی

 

قیمت کتاب: 212,000 ریال

icon icon

314 صفحه ------ مهندس صادق قاسمی ----- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 175,000 ریال

icon icon

206 صفحه ----- کتاب آوا ------- دکتر عبدالمجید موحدی نیا و مهندس سعید کیوانی

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

168 صفحه ----- پژوهشگاه صنعت نفت ----- سید محمدصحفی

 

قیمت کتاب: 125,000 ریال

icon icon

588 صفحه ----- دکتر محمدرضا عادل زاده ----- انتشارات ستایش

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

700 صفحه بزرگ ----- محمدرضا رضائی و مهندس علی چهرازی ------ انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 460,000 ریال

icon icon

559 صفحه ---- دکتر محمدرضا عادل زاده ----- کتاب آوا

 

قیمت کتاب: 285,000 ریال

icon icon

440 صفحه ----- دکتر محمدرضا عادل زاده ---- کتاب آوا

 

قیمت کتاب: 280,000 ریال

icon icon

452 صفحه ----- مهندس رضا خیاط مقدم ----- پژوهشگاه صنعت نفت

 

قیمت کتاب: 268,000 ریال

icon icon

290 صفحه ----- دکترمصطفی خانزادی – مهندس گرشاب خزائنی ---- دانشگاه علم و صنعت ایران

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

384صفحه بزرگ بهمراه جلدرحلی ---- کتاب زبان اصلی

 

قیمت کتاب: 680,000 ریال

icon icon

372 صفحه ---- مولف : دکترعلی اصغر حسنی پاک – محمدرضا خالصی ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

400 صفحه ---- مولف : دکتر بهرام رضائی ---- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 129,000 ریال

icon icon