نقشه خوانی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

194 صفحه ----- دکتر علی اصغر رضوانی ----- سمیرا

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

230صفحه --- مولف : جمشید جداری عیوضی ---- دانشگاه پیام نور

 

قیمت کتاب: 75,000 ریال

icon icon

کتاب نقشه خوانی میدانی

 

قیمت کتاب: 195,000 ریال

icon icon

نقشه خوانی گیتاشناسی

 

قیمت کتاب: 55,000 ریال

icon icon

سیستمها،علائم،انواع نقشه ها،توپوگرافی و...

 

قیمت کتاب: 143,000 ریال

icon icon

مبانی و اصول نقشه خوانی

 

قیمت کتاب: 131,000 ریال

icon icon

انتشارا نقشه ها در سیستم اطلاعات

 

قیمت کتاب: 72,000 ریال

icon icon

کتاب اموزش نقشه خوانی کاربردی

 

قیمت کتاب: 109,000 ریال

icon icon