نقشه کشی صنعتی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

421 صفحه بزرگ ----- حمیدرضا غلامرضائی و محسن بیاتی ----- دیباگران

 

قیمت کتاب: 245,000 ریال

icon icon

396 صفحه ----- محمدرضا عباسی ---- سها دانش

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

296 صفحه ----- یوسف ستاره شناس ----- نشر کتاب دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 132,000 ریال

icon icon