نقشه کشی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

175 صفحه بزرگ ----- مهندس قاسم زاده ----- نشر دانشگاهی شیراز

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

470 صفحه ---- مهدی پرنا ---- انتشارات آزاده

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

556 صفحه بزرگ ----- حمیرا اسدی تهرانی – فاطمه پاکخو – عبدالله قهرمانی – صغری میرزائی ----- انتشارات موسسه فرهنگی دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 290,000 ریال

icon icon

392 صفحه بزرگ ----- مهندس عبیداله جرجانی و مهندس مهدی شهسواریان ----- انتشارات دانش و فن

 

قیمت کتاب: 278,000 ریال

icon icon

این کتاب کارکرده است ---- 302 صفحه بزرگ ----- حسین زمرشیدی ----- آزاده

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

120 صفحه بزرگ ---- مولف:عبیداله جرجانی ---- ناشر : دانش و فن

 

قیمت کتاب: 65,000 ریال

icon icon

334 صفحه بزرگ ---- مولف : احمد متقی ---- ناشر : مرکز نشر دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 175,000 ریال

icon icon

200صفحه ---- مولف : عبیداله جرجانی ----- دانش و فن

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

426 صفحه بزرگ ---- مولف : مهندس نصرت اله حقایقی ---- ناشر :‌ دانشگاه علم و صنعت ایران

 

قیمت کتاب: 164,000 ریال

icon icon

465 صفحه بزرگ ---- مولف : مهندس نصرت اله حقایقی ---- ناشر :‌دانشگاه علم و صنعت ایران

 

قیمت کتاب: 186,000 ریال

icon icon

نقشه کشی ساختمان آموزش کسب مهارت

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon