هیدرولیک / پنوماتیک

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

276 صفحه ----- علی مرادی ---- آیلار

 

قیمت کتاب: 79,000 ریال

icon icon

551 صفحه ----- حسین دلائلی – احمدرضا مدینه ---- کانون پژوهش

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

268 صفحه ---- موسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن

 

قیمت کتاب: 117,000 ریال

icon icon