لوله / پایپینگ

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

213 صفحه ------- سلمان مدبری ----- فنی حرفه ای

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

164 صفحه بهمراه لوح فشرده dvd ------ مهندس حسین خوشوقت – اسما جمشیدنژاد ------ جهاددانشگاهی واحد اصفهان

 

قیمت کتاب: 133,000 ریال

icon icon

137 صفحه ----- مهندس مجید یوسفی ----- دایره صنعت

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

352 صفحه ----- مهندس محمد فروغی عباسی ----- انتشارات پارتیان

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

288 صفحه ----- ابوالقاسم گرامی نژاد و مهندس حمیدرضا گرامی نژاد ---- انتشارات کتاب ایلار

 

قیمت کتاب: 187,000 ریال

icon icon

328 صفحه ---- مهندس رحمان هدایت پناه ----- انتشارات صفار

 

قیمت کتاب: 197,000 ریال

icon icon

280صفحه ---- مولف : مهندس محمد فروغی عباسی ---- ناشر : پارتیان

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

400صفحه ---- مترجم : همایون بهشتی مآل ---- آیلار

 

قیمت کتاب: 195,000 ریال

icon icon