پل

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

252 صفحه ---- سید هاشم بنی هاشم ---- به نشر

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

171 صفحه ----- دکتر مرتضی حسینعلی بیگی – مهندس حمیدرضا ناصر سعید – مهندس احمدرضای موذن ----- علم و دانش

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

382 صفحه بزرگ ----- مولف : دکتر محمودگلابچی و مهندس علاقمندان ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 430,000 ریال

icon icon

1240صفحه با جلد رحلی ---- مولف کتاب : شاپور طاحونی ---- ناشر : انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 450,000 ریال

icon icon

کتاب بازرسی و ارزیابی روسازه پلهای فولادی

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

کتاب بررسی عملکردآسیب پذیری و بهسازی پل ها علیرضا رهائی

 

قیمت کتاب: 210,000 ریال

icon icon

کاری از معاونت برنامه و نظارت راهبردی رئیس جمهور

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon

کاری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

کتابفروشی مهندسی پل

 

قیمت کتاب: 67,000 ریال

icon icon

پل سازی (آئین نامه پلهای فولادی AASHTO 1989

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

کتاب پل سازی

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon

کتاب دینامیک پلهای راه آهن علم و صنعت ایران

 

قیمت کتاب: 151,000 ریال

icon icon

کتاب آموزش پلهای یکپارچه

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

کتاب ملحقات پل کاری از شرکت رهاب

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

کتاب طرح و محاسبه پل های بتنی

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

کتاب دستورالعمل های بهساری لرزه ای پل های بزرگراهی

 

قیمت کتاب: 89,000 ریال

icon icon

از مجموعه کتب مهندسی پل

 

قیمت کتاب: 86,000 ریال

icon icon

بازرسی و روسازی پلهای بتنی

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

اصطلاحات تخصصی , سطوح بتنی , سطوح آسفالتی

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

نیروهای سربالا , ضربه , دستورالعمل های پیشنهادی , روش کلی مطالعاتی

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

کتاب آموزش مهندسی پل

 

قیمت کتاب: 22,000 ریال

icon icon

لغت نامه و مدیریت و اصول سه گانه پل

 

قیمت کتاب: 88,000 ریال

icon icon

کاملترین کتاب در زمینه مدیریت پل از وزارت راه و ترابری

 

قیمت کتاب: 350,000 ریال

icon icon