پکیج / کتب ساختمانی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

173 صفحه ----- سعید نعمتی – فرزانه طهموریان – امیر عطار عباسی ----- صفار

 

قیمت کتاب: 147,000 ریال

icon icon

330 صفحه ----- مهندس سید کمال الدین آل محمد ----- انتشارات دانشگاه واحد اسلامی دزفول

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

666 صفحه ----- مهندس سیامک ابراهیم زاده حسن آبادی ----- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 285,000 ریال

icon icon

275 صفحه بزرگ ----- سید ابوالقاسم سید صدر ----- انتشارات آزاده

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

250 صفحه ----- توماس اسمیت کارلوتستا ----- علیرضا جذبی و محمد احمدی نژاد ----- نشر خاک

 

قیمت کتاب: 187,000 ریال

icon icon

500 صفحه با جلد رحلی و گالینگور ----- بزرگمهر ریاحی ----- انتشارات سخن

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

664 صفحه ----- دکتر مهدی فرشاد ----- انتشارات دانشگاه شیراز

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

222 صفحه ----- محمد جعفرپورمختار ----- انتشارات پیروز

 

قیمت کتاب: 124,000 ریال

icon icon

256 صفحه ----- مهندس مراد علی واهبی ----- سازمان نظام مهندسی خوزستان

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

340 صفحه ----- مهندس کورش محمودی – مهندس مجید احمری – پریما برادران مهاجری ----- شهر آب

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

801 صفحه ----- معاونت نظارت راهبردی دفتر نظام اجرائی

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

220 صفحه + یک لوح فشرده SAP----افشین ترابی ----- انتشارات سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 20,000 ریال

icon icon

425 صفحه ----- دکتر داوود پارسا پژوه – دکتر محمد غفرانی – دکتر حمیدرضا تقی یاری – دکتر غنچه رسام ----- دانشگاه تربیت دبی شهید رجائی

 

قیمت کتاب: 178,000 ریال

icon icon

302 صفحه بزرگ ----- عبیداله جرجانی ----- انتشارات دانش و فن

 

قیمت کتاب: 273,000 ریال

icon icon

270 صفحه بزرگ ----- مهندس مهدی پرنا ----- انتشارات آزاده

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

310 صفحه بزرگ ----- کوروش محمودی – لیلا رضائی ----- کیان رایانه سبز

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

160صفحه ---- مولفین : مهندس علیرضا صالحین – مهندس رضا عسگری اصل ---- نشر دانشگاهی فرهمند

 

قیمت کتاب: 173,000 ریال

icon icon

560 با جلد رحلی ---- مترجم : مهندس احسان عسگری ---- ناشر : ارکان دانش

 

قیمت کتاب: 320,000 ریال

icon icon

240صفحه با جلد رحلی --- مولفین : دکترسید علیرضا شجاعی – مهندس سید مهدی مداحی ---- مهندسین خانه عمران شریف

 

قیمت کتاب: 195,000 ریال

icon icon

96صفحه ---- مولف : مهندس محمد مویدیان ---- پرتونگار

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon

142صفحه ---- مولف : احمدقلی عدل طباطبائی – مهندس لاله نعمت الهی ---- اندیشه سرا

 

قیمت کتاب: 96,000 ریال

icon icon

390صفحه ---- مولف : مهندس مهدی پرنا ---- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

582صفحه ---- مهندس رامین تابان ----- ناشر : یزدا

 

قیمت کتاب: 290,000 ریال

icon icon

675صفحه ---- مولف : اردشیر اطیابی ---- جویبار

 

قیمت کتاب: 195,000 ریال

icon icon

660صفحه ---- مولف : اردشیر اطیابی ---- ناشر : جویبار

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

368صفحه ---- مولف : دکتر حسن مقدم ---- دانشگاه صنعتی شریف

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

393صفحه ---- مولف : جیمز امبروز – دیمتری ورگان ---- دکتر فریبرز ناطقی الهی – مهندس حسین کاظم ---- زلزله شناسی و مهندسی زلزله

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

129 صفحه ---- وزارت مسکن و شهرسازی – کیته آموزش استان تهران ---- بهینه

 

قیمت کتاب: 142,000 ریال

icon icon

284صفحه ---- مولف : مهندس سید محسن موسوی – دکتر جمشید ریاضی ----- ناشر : مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon