پیمانکاری ساختمان

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

120 صفحه ----- حسن غیبی – علیضرا نیلی – مجید جوهریان ---- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 

قیمت کتاب: 133,000 ریال

icon icon

93 صفحه ----- احمدگودرزی مقدم – رامبد عسگری ----- نقش آفرینان

 

قیمت کتاب: 122,000 ریال

icon icon

160 صفحه ----- ابوالقاسم گرامی نژاد – مهندس حمیدرضا گرامی نژاد ----- کتاب آیلار

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

156صفحه ---- مولف : باقر عبدی ---- کتابخانه فرهنگ

 

قیمت کتاب: 154,000 ریال

icon icon

120 صفحه ---- مولف : مهندس هادی قناد – مهندس علی مسگری ---- انتشارات صفار

 

قیمت کتاب: 77,000 ریال

icon icon

244 صفحه بزرگ ---- مولف : ریچارد فینچ ، تام مونرو ---- مترجم : محمدرضا افضلی ---- انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

153صفحه ---- مولف : استنلی ج . تامسون ---- مترجم : مهرداد حبیبی داور ملکی ---- ناشر : شرکت انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

334صفحه ---- مولف : جی سی هوج ---- مترجم : نورالدین صدری نیستانک ---- ناشر : شرکت انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

352 صفحه بزرگ ---- مولف : مهندس اسماعیل نظر محمدی – مهندس ریاض رضوان ----- مولف : دانش پرور

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

239 صفحه بزرگ ---- مولف : رضا شاطریان ---- ناشر : آزاده

 

قیمت کتاب: 195,000 ریال

icon icon

175صفحه ---- مولف : مرتضی مطیعی فرد ---- نقش مانا

 

قیمت کتاب: 156,000 ریال

icon icon

261صفحه ---- ماکس دیرکتور ---- مهدی امیر صادقی ---- قرن

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

104صفحه ---- آلیسون گرانت – آن آلدرسون ---- نیره شمشیری ---- یزدا

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

216صفحه ---- حسین زمرشیدی ---- زمرد

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

132 صفحه کوچک ---- سید حامد اخوت موسوی حسینی ----- فراسوی علم

 

قیمت کتاب: 70,000 ریال

icon icon

462صفحه ---- لوئیس م . دزتل ---- جواد فرید مهاجر ----- شرکت انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

215صفحه ---- محمدپیشوا یزدی الهام اندرودی ---- علم معمار

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

192صفحه ---- ماکس دیر کتور ---- مهدی امیر صادقی ---- زبان تصویر

 

قیمت کتاب: 152,000 ریال

icon icon

175صفحه ---- ابوالقاسم گرامی نژاد ---- آیلار

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

172صفحه ---- دکتر محمود قضاوی – مهندس جواد نظری افشار ---- دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 

قیمت کتاب: 132,000 ریال

icon icon

192صفحه ---- اریک اچ هایمن ---- رامین جعفری زاده ---- قرن

 

قیمت کتاب: 163,000 ریال

icon icon

170صفحه ---- مهندس وحیدرضا مشکوه روحانی – مهندس مژگان خادمی ---- مشکو روحانی

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

344صفحه ---- لوئیس م . دزتل ---- مهران اختری ---- انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 125,000 ریال

icon icon

289صفحه ---- اردشیر اطیابی ---- اتحاد

 

قیمت کتاب: 89,000 ریال

icon icon

270صفحه ---- مولفین : ادوین م . فیلد , سلما ج . فیلد ----- نصرت الله یوسفی ---- انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

253صفحه ---- مهندس امیر سرمدنهری مهندس سید محسن کاردان ----- نشرآذر

 

قیمت کتاب: 152,000 ریال

icon icon

130صفحه --- مهندس امیر سرمد نهری ---- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 125,000 ریال

icon icon

99صفحه ---- مولف : مهندس امیر سرمد نهری ---- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 125,000 ریال

icon icon

131صفحه ---- مولف : مهندس امیر سرمد نهری ---- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

151صفحه ---- مولف : مهندس امیر سرمد نهری ----- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon