چوب

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

آموزش مفاهیم مکانیک خاک با مصال و مبانی و جریان آب و فشار و تنش درخاک و نشست خاک و پایداری شیروانی ها همراه با نمونه مثال های امتحانی و کارشناسی ارشد به روش مالتی مدیا

 

قیمت کتاب: 189,000 ریال

icon icon

مجموعه طرح های کابینت و محصولات چوبی بهمراه نرم افزارهای طراحی کابینت

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

379 صفحه ----- مهندس امیر نظری ----- فدک ایستاتیس

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

155 صفحه ----- دکتر فریبرز ناطقی الهی – مهندس شهریار طاووسی تفرشی ----- دیباگران

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

382 صفحه ----- دکتر علی بیات کشکولی – سعید امیری – داود پارسا پژوه ---- ایلاف

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

138 صفحه ----- پراتیما باجپای – پرامود باجپای ----- دکتر علی نقی کریمی – دکتر رضا نقدی ---- آئیژ

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

646 صفحه ----- ژ.بادیک ب.جین ----- دکتر قنبر ابراهیمی ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 320,000 ریال

icon icon

216 صفحه بزرگ ----- دکتر شهریار طاوسی تفرشی – مهندس بهنام رضائی ----- فدک ایستاتیس

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

220 صفحه ----- دکتر داود پارسا پژوه ، دکتر کاظم دوست حسینی ، دکتر سید احمد میر شکرائی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 107,000 ریال

icon icon

144صفحه ---- مولف : حمید طوجی --- ارمغان

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

مولف : ژ . گ ویلکینسون ---- دکتر داوود پارسا پژوه – دکتر مهدی فائزی پور – حمیدرضا تقی یاری ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 295,000 ریال

icon icon

136 صفحه بزرگ --- مولف : ف . ه شواین گروبر – ا . لنز --- مترجم : دکترداوود پارسا پژوه --- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

245صفحه بزرگ - مهندس محمدحسن اختراع – کامبیز پورطهماسبی – دکتر علی نقی کریمی - نشر آئیژ

 

قیمت کتاب: 285,000 ریال

icon icon

84صفحه بزرگ - مولف مجید فرضی - نشر آئیژ

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

100صفحه ال آو اندرسون تیلور اف وینسلاو محمدکاظم سیفیان انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 168,000 ریال

icon icon

1000صفحه با جلد رحلی مولف : قنبر ابراهیمی انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 390,000 ریال

icon icon

80صفحه دکترشهریار طاووسی - بهنام رضائی وزارت علوم و تحقیقات

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

178صفحه بزرگ ---- مولف : ال . او آندرسون - تیلور اف وینسلاو ---- مترجم : محمدکاظم سیفیان ---- دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

طراحی سازه های چوبی ، بارگذاری رطوبت ، ایمنی ، آتش سوزی ،

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

305 صفحه ---- مولف : برایان ریدوت ---- مترجم : دکترعلی نقی کریمی – مهندس الیاس افرا ---- نشر : آئیژ

 

قیمت کتاب: 118,000 ریال

icon icon