ژئودزی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

کتب آموزشی ژئودزی و نجوم

 

قیمت کتاب: 162,000 ریال

icon icon

پرسشهای 4 گزینه ای ژئودزی و ژئوماتیک

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

کتاب مهندسی نقشه برداری ژئودزی و ژئوماتیک

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

کتاب ژئودزی فیزیکی

 

قیمت کتاب: 232,000 ریال

icon icon

کتاب ژئودزی ماهواره ای gps

 

قیمت کتاب: 89,000 ریال

icon icon

کتاب کاربردی ژئودزی

 

قیمت کتاب: 79,000 ریال

icon icon

مروری بر جبر اعداد مختلط ،‌مروری بر هندسه دیفرانسیل

 

قیمت کتاب: 99,000 ریال

icon icon

کتابی کاربردی برای ژئودزی

 

قیمت کتاب: 218,000 ریال

icon icon

کتاب زبان اصلی ژئودزی

 

قیمت کتاب: 128,000 ریال

icon icon

کتاب اموزش ژئودزی و گرانی

 

قیمت کتاب: 173,000 ریال

icon icon

کتاب ژوئدزی جلد اول کاری از مرکز تحقیقات سازمان نقشه برداری کشور

 

قیمت کتاب: 89,000 ریال

icon icon

کتاب ژئودزی فیزیکی و مسائل مقادیر مرزی در 108 صفحه

 

قیمت کتاب: 75,000 ریال

icon icon

کتابفروشی ژئودزی و محصولات آموزشی

 

قیمت کتاب: 88,000 ریال

icon icon