کاداستر / اراضی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

63صفحه ---- مولف :‌مهندس محمدرضا اکبرزاده – مهندس رضا احمدآبادی ---- جهاد دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

284 صفحه ---- مولف : گرهاردلارسن ---- مترجم : مهندس میترا پورکمال ---- مرکز اطلاعات جغرافیائی

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

تسطیح , اراضی , مربعات , جیوان , نیمرخ ,

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

برداشت ، تعریف و ترسیم منحنی های تراز ،

 

قیمت کتاب: 124,000 ریال

icon icon

کتاب آموزش کاداستر

 

قیمت کتاب: 145,000 ریال

icon icon

آموزش کاداستر و نقشه برداری ثبتی و تسطیح و تفکیک اراضی و حجم عملیات خاکی

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

کتاب کاداستر رقومی محصول سازمان نقشه برداری کشور در 105 صفحه

 

قیمت کتاب: 88,000 ریال

icon icon