فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

368 صفحه بزرگ ---- مهندس ساسان مرادی ---- انتشارات ایثارگران

 

قیمت کتاب: 270,000 ریال

icon icon

137 صفحه ---- سازمان سنجش

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

223 صفحه بزرگ ---- امیر رضا روحی زاده – احساناله اشتهاردیان ---- انتشارات عصر کنکاش

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

470 صفحه بزرگ ----- مهدی پرنا ----- انتشارات آزاده

 

قیمت کتاب: 280,000 ریال

icon icon

400 صفحه ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

380 صفحه بزرگ ----- دکتر سعید عرفانی و مهندس محمد آهنگر ----- گاج

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

302 صفحه بزرگ ----- حسین صباغیان ----- سری عمران

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

400 صفحه ----- علی مزروعی – حسن بقائی – علی گوهربخش – مهندس امیدتی تی دژ ----- نشر پردازش

 

قیمت کتاب: 115,000 ریال

icon icon

1100 صفحه ---- مهندس مهران بکایی بکائی – امیرمسعود سامانی ---- ارکان دانش

 

قیمت کتاب: 430,000 ریال

icon icon

735 صفحه ----- مهندس مهران بکائی – امیر مسعود سامانی ----- ارکان

 

قیمت کتاب: 290,000 ریال

icon icon

306 صفحه ---- حمیدرضا مقسمی ---- گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon

756 صفحه ----- محمد حسن منصوری ----- راهیان ارشد

 

قیمت کتاب: 310,000 ریال

icon icon

616 صفحه ---- حسام شریفیان - محمدآهنگر ----- راهیان ارشد

 

قیمت کتاب: 260,000 ریال

icon icon

400 صفحه ----- سعید غفارپور جهرمی – علی دلنواز ----- راهیان ارشد

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

630 صفحه بزرگ ---- مهندس امیر سرمدنهری ----- انتشارات دانش پرور

 

قیمت کتاب: 360,000 ریال

icon icon

283 صفحه بزرگ ----- مهندس محمد عظیمی آقداش ----- نوآور

 

قیمت کتاب: 320,000 ریال

icon icon

448 صفحه بزرگ ----- مهندس محمد عظیمی آقداش ---- نوآور

 

قیمت کتاب: 390,000 ریال

icon icon

180 صفحه بزرگ ----- مهندس حسین نامی ----- مدرسان شریف

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

135 صفحه بزرگ ----- مهندس هادی یوسفی ----- مدرسان شریف

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

568 صفحه بزرگ ----- مهندس رضا پژمان فر ----- مدرسان شریف

 

قیمت کتاب: 255,000 ریال

icon icon

456 صفحه بزرگ ----- مهندس حین نامی ----- مدرسان شریف

 

قیمت کتاب: 270,000 ریال

icon icon

568 صفحه ----- مهندس احسان عابدی ----- مدرسان شریف

 

قیمت کتاب: 280,000 ریال

icon icon

564 صفحه بزرگ ----- مهندس حسین نامی ----- مدرسان شریف

 

قیمت کتاب: 266,000 ریال

icon icon

302 صفحه ---- صفی شاهی فرد – بابک سعیدی ----- انتشارات تایماز

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

215 صفحه ----- دکتر غلامرضا جهانشاهلو ----- انتشارات ناقوس

 

قیمت کتاب: 89,000 ریال

icon icon

456 صفحه ----- بهزاد خداکرمی ----- راهیان ارشد

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

415 صفحه ----- ساسان امیر افشاری ------ انتشارات سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 188,000 ریال

icon icon

710 صفحه بزرگ ----- سید محمد شعاری شعار – حجت اله استخروئیه ، حامد مفتخری رستم خانی و محمد نادر نادر پور – حمید محمد نژاد ----- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 390,000 ریال

icon icon

226 صفحه ----- دکتر محمد کوتی ----- شهید چمران اهواز

 

قیمت کتاب: 77,000 ریال

icon icon

126 صفحه ----- سبحان طلوعی ---- انتشارات کارفرینان

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon