کتاب طراحی آئین نامه ای سازه های بتن آرمه

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتاب طراحی آئین نامه ای سازه های بتن آرمه

موضوع      :          کتاب طراحی آئین نامه ای سازه های بتن آرمه

نام خارجی :         Complete Guide To Code Based Design Of Reinforced Concrete Structuree

تعداد صفحه:        725   صفحه با جلد قرآنی

قیمت        :         25500 تومان

مباحث و سرفصل ها

 

 

اعمال ضوابط آئین نامه ای آنالیز و طراحی سازه های بتن آرمه در نرم افزار Safe و Etabs براساس مبحث نهم 9 مققرات ملی ساختمان ایران

v       فصل اول : مقدمه

طراحی سازه های بتن آرمه , اساس طراحی بهینه سازه ها , تعریف پروژه و پلان نمونه , محتوای فصل های کتاب

v       فصل دوم : تعیین محورهای سازه ای

محورهای سازه ای , جانمائی ستون ها , تیرریزی , تیرچه ریزی

v       فصل سوم : تعیین جزئیات بارگذاری

سیستم های بابرقائم , سیستم دیوار بابر بنائی , قاب ساختمانی , دیوارهای بابر بتنی , دیوارهای بابر , قاب ساختمانی ساده , قاب خمشی , سیستم های دوگانه , اجزای تشکیل دهنده بارقائم , سیستم های سقف , طاق ضربی , سقف های تیرچه بلوک , سقف های تیرچه درجا , سقف های پش دل , سقف های مرکب , سقف های دال , دال های تتخت , دال های قارچی , دال های تیر ستونی , دال های مجوف , عملکرد یک طرفه و دوطرفه در دال ها , دال مجوف بادکنکی , سقف های پانل سه بعدی , سقف های کرمیت , سقف های روفیکس , تعیین ضخامت لازم برای سقف های تیرچه بلوک دال , تیرچه های متعارف در ساختمانها , تیغه های داخلی , نیمه های خالی از لیکا , تیغه چینی با بلوک هبلکس , تیغه های پانل گچی , تیغه های داخلی از پانل های سه بعدی , ساخت و ساز خشک , بارمعادل تیغه ها , دیوارهای پیرامونی , دستگاه پله , بارگذاری قائم پروژه های نمونه , محاسبه برش پایه در پروژه های نمونه

v       فصل چهارم : تقریب طول اولیه و جانمائی دیوارهای برشی

تقریب اوبیه طول دیوار برشی , جانمائی دیواربرشی , بررسی چیدمان برشی در 4 پروژه , جانمائی دیوارهای برشی و اصلاح بارزلزله در پروژه نمونه

v       فصل پنجم : بارگذاری و تححلیل تقریبی

بارگذاری ثقلی , بارگذاری پله , بارگذاری طره , بارقائم روی طره ها , بارگذاری اطراف بازشوها , بارگذاری جانبی , بارگذاری پروژه نمونه , تحلیل تقریبی , تحلیل تقریبی قاب خمشی تحتبارهای ثقلی و بارهای جانبی ,

v       فصل ششم : طراحی الانهای قاب

ترکیبات بارگذاری , طراحی اولیه تیرها , طراحی اولیه ستونها , طرااحی تقریبی دیوار برشی

v       فصل هفتم : مدل سازی و آنالیز و طرح دقیق

مراحل مدلسازی , آنالیز و طراحی  سازه های بتن آرمه , مدل سازی هندسی , بارگذاری , محاسبه جرم , بارگذاری ساده در نرم افزار , بارگذاری نقطه , بارگذاری تیر و ستون , بارگذاری سقف و دیوار برشی , معرفی سایر شرایط مدل , معرفی دیافراگم سقف , معرفی نواحی صلب انتهائی , معرفی ضرایب ترک خوردگی , آنالیز و بررسی نتایج , کنترل ضوابط آئین نامه ای برااساس نتایج آنالیز , کنترل تراز پایه , کنترل نامنظمی پیچشی در سازه , کنترل شاخص پایداری , کنترل تغییر مکان نسبی جانبی طبقات , اثر جداگرهای میان قابی در کنترل طبقات , اثر جداگرهای پریودساز در روند طراحی ,

v       فصل هشتم : معرفی پارامترهای طراحی و طراحی سازه در نرم افزار

ترکیبات بارگذاری , تعیین پارامترهای طراحی , اثر تعامد , شرایط لازم برای قاب ها در سیستم های دوگانه

v       فصل نهم  : مدل سازی , تحلیل و طراحی دقیق سازه ای پروژ هنمونه

مدل سازی هندسی و تخصیص شرایط خاص مدل , شبک هبندی المان های صفحه ای , تغییر جهت تیرچه ریزی در برخی از پانل های سقف های تیرچه بلوک , گیردار کردن پای ستون ها و دیوارهای حائل , آزاد سازی انتهای تتیرهای از لنگرهای خمشی , ازاد کردن تیرها از ممان پیچشی , تخصیص دیافراگم صلب , تخصیص ضرایب ترک خوردگی به المان های سازه , pier کردن دیوارهای برشی با ستونهای اطراف دیوارها , تخصیص End Offset به تیرها و ستونها , بارگذاری سازه , آنالیز و بررسی نتایج آنالیز و کنترل ضوابط اساسی ایین نامه ای , کنترل تراز در سازه پروژه نمونه , کنترل نامنظمی پیچشی سازه و...........

v       فصل دهم : آرماتورگذاری اتیر و ستون

آرماتورگذاری تیر , ضوابط تعیین آرماور سراسری تیرها ؟, آرماتور تقویتی , ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی – کنترل ضوابط دیگر آرماتورگذاری عرضی تتیر  و طولی در پروژ ه نمونه , آرماتورگذاری ستون ,  و....................

v       فصل یازدهم : آنالیز و طراحی دیوارهای برشی

انواع روشهای تحلیل و طراحی دیوارهای برشی , تحلیل دستی دیوار برشی و دقیق , طراحی دیوار برشی , مراحل روش ارماتور گذاری گسترده , ارماتور گذاری برشی دیوار , طراحی دیوار برشی در etabs , ضوابط ارماتورگذاری دیواربرشی , و ......

v       فصل دوازدهم : آنالیز و طراحی پی

مراحل مدلسازی و تحلیل و طراحی پی با نرم افزار safe , انتقال نتایج از etabs به safe , انتقال نتایج از فایل سازه با آنالیز دینامیکی به safe , رسم شکل هندسی فونداسیون , انواع شکل هندسی در پی های متعارف , پی منفرد , پی دوستونی , پی باسکولی , پی های نواری ع پی سگترده , رسم شکل پی  در نرم افزار Safe , مدلسازی چاهک آسانسور , تخصیص مشخصات پی , بررسی آنالیز و نتایج , کنترل نشست پی , کنترل دوران , کنترل بلندشدگی , کنترل تنش خاک زیر پی , اصلاحات شکل پی , طراحی فونداسیون , اجرای دستور طراحی , بررسی نتایج طراحی خمشی , محدودیت های ارماتورگذاری فونداسیون , حداقل نسبت ارماتورها در پی , حداقل فاصله آرماتورها در پی , مهارارماورها در پی ,

,

v       فصل سیزدهم : آنالیز دینامیکی

آنالیز دینامیکی , روشهای طراحی دینامیکی , آنالیز طیفی , آنالیز تاریخچه زمانی شتاب , تعداد مودهای نوسان , اثرات پیچش , ترکیب اثر زلزلهروش تحلیل , انجام آنالیز دینامیک طیفی در نرم افزار etabs , مراحل انجام آنالیز دینامیک در etabs , تعریف تابع طیف , تعریف قالب های بارگذاری دینامیکی , بررسی آنالیز طیفی اولیه , بررسی کفایت تعداد مودهای نوسان , بدست آوردن برش پایه اولیه , اصلاح ضریب مقیاس , تعریف مقدیر جدید ضریب مقیاس و قالب های بارگاری با پیچش تصادفی , تعریف ترکیبات بارگذاری و اثر متعامد

v       فصل دوازدهم : طراحی عناصر صفحه ای

طراحی سقف تیرچه بلوک , طراحی سقف دال , ضوابط آرماتورگذاری دال ها , طراحی ال پروژه نمونه , طراحی دیوار حائل , طراحی پله , شکل انواع دستگاه پله , سیستم های بابر پله ,

v       فصل یازدهم : نقشه های اجرائی

مراحل ترسیم نقشه های اجرائی , اجزا نقشه های اجرائی , پلان قالب بندی فونداسیون , پلان ستون گذاری , جزئیات ارماتورگذاری ستونها , جزئیات ارماتورگذاری دیوارها , دیوارهای برشی , دیوارهای حائل , پلان تیرریزی , جزئیات ارماتورگذاری تیرها

 

 

مولف            :    سید بهزاد طلائی طباء و امیر حسین عرشیان

مترجم          :     

ناشر            :     انتشارات عابد

کلمات کلیدی :

تعیین جزئیات بارگذاری , تقریب طول اولیه و جانمائی دیوارهای برشی , بارگذاری و تحلیل تقریبی , طراحی المان های قاب , مدلسازی آنالیز و طرح دقیق , آرماتورگذاری تیر و ستون , آنالیز و طراحی دیوار برشی , آنالیز و طراحی پی , آنالیز دینامیکی , طراحی عناصر صفحه ای , نقشه های اجرائی

 

=====----------=====----------=====----------=====----------=====----------=====----------=====----------=====----------

چند نکته بسیار مهم (حتما بخوانید)  :

1)     – جهت اطلاعات بیشتر درباره این محصول و آشنائی با شرکت ارائه کننده این کتب و محصولات تصویری به وبسایت شرکت گنجینه    Www.Surveyir.ir   مراجعه نمائید . همچنین در صورت برخورد با هرگونه مشکل در خرید محصول می توانید از دیگر فروشگاه پستی شرکت گنجینه به آدرس        Www.Bazarrefah.Ir خرید نمائید     Www.Bazarrefah.Hamvar.ir

 

2)     – درصورت خرید نقدی محصولات از طریق واریز نقدی به (شماره کارت ویا استفاده از دستگاه خودپرداز بانک ملی) برای خرید بالای 25 هزارتومان 15% تخفیف بگیرید . شماره کارت نیز در بالای این محصول درج شده است .

 

3)     – متاسفانه بعلت هزینه بر بودن بسته بندی محصولات و کتاب ها از ارسال محصول زیر 20 هزارتومان معذوریم .

جهت اطلاع برای یک محصول ارسالی هزینه هائی از قبیل ** 3000 تومان هزینه بسته بندی *** 10الی15 درصد هر محصول مالیات و درصد سود به اداره پست پرداخت میشود – و متاسفانه بعلت کم لطفی بسیاری از خریداران در *** تحویل نگرفتن یک محصول خسارت سنگینی متوجه فروشگاه میشود که خدمات ما را به شدت تحت الشعاع قرار میدهد لذا خواهشمندیم جهت سفارش محصول , حداقل خرید را در نظر بگیرید

 

4)     در روش خرید پستی زمان تحویل محصول حداکثر یک هفته بوده ولی در خرید نقدی 2 روز خواهد بود . لطفا در منزل حضور داشته باشید زیر اداره پست با شما تماس نخواهد گرفت

 

5)      شما می توانید با انتخاب کردن هر کدام از تقسیم بندی های سمت راست , مجموعه کتب و محصولات مورد نظر خود را بیابید . همچنین با قراردادن کلمه مورد نظر خود در قسمت جستجو , لیست کلیه محصولات مربوط به آن موضوع را ببینید .

 

=====----------=====----------=====----------=====----------=====----------=====----------=====----------=====----------

www.shop-civil.ir              سفارش این کتاب از کتابفروشی شماره 1 گنجینه ( نقدی و پستی )

www.bazarrefah.ir                       سفارش این کتاب از کتابفروشی شماره 2 گنجینه (پستی )

www.bazarrefah.hamvar.ir          سفارش این کتاب از کتابفروشی شماره 3 گنجینه (پستی )

www.surveyir.ir                 سفارش این کتاب از کتابفروشی شماره 2 گنجینه (نقدی و پستی )

 

قيمت: 255,000 ریال
بازدیدکنندمحترم : یک نکته مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم . : .....................................................................................................................متاسفانه فروشگاه زیر غیرفعال شده است و در فروشگاه جدید به آدرس www.shop-civil.ir که یک فروشگاه حرفه ای کتاب و محصولات آموزشی است امکانات بسیار زیادی را جهت خرید به شما می دهد و در صورت هرگونه سئوال و پرسش می توانید با شماره 09365533504 تماس بگیرید . پیروز باشید www.shop-civil.ir.
icon
icon برچسب ها: کتاب طراحی آئین نامه ای سازه های بتن آرمه , طراحی , سازه های , بتنی آرمه , آئین نامه ای , کتاب

نظرات کاربران :


تا کنون هیچ نظری درباره این محصول ثبت نگردیده است.
به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

»محصولات مرتبط با این کتاب


کتاب خاکستری بتن ( مقاومت ، دوام ، خوردگی )

کتاب خاکستری بتن ( مقاومت ، دوام ، خوردگی )

فصل اول : دوام سازه های بتنی فصل دوم : مقاومت بتن فصل سوم : خوردگی بتن


قیمت کتاب : 110,000 ریال

کتاب تکنولوژی بتن

کتاب تکنولوژی بتن

210 صفحه ---- دکترصمددیلمقانی ---- دانشگاه تبریز


قیمت کتاب : 150,000 ریال


کتاب راهنمای کاربردی بتن ریزی در هوای گرم

کتاب راهنمای کاربردی بتن ریزی در هوای گرم

134صفحه ---- مولف :‌ دکتر محمد شکرچی زاده – دکتر نیکلاس علی لیبر – مهندس فرشه سادات ثابت – مهندس ایمان مهدی پور ---- گروه مینا


قیمت کتاب : 112,000 ریال

کتاب نکات اجرائی تکنولوژی بتن

کتاب نکات اجرائی تکنولوژی بتن

تکنولوژی بتن خواص مکانیکی بتن مکانیسم شکست انواع بتن ها حمل ونقل وریختن بتن


قیمت کتاب : 85,000 ریال


کتاب طراحی بتن آرمه

کتاب طراحی بتن آرمه


قیمت کتاب : 230,000 ریال
کتاب ازسیرتاپیازساختمان سازی( بتن ، بتن ساز و بتن

کتاب ازسیرتاپیازساختمان سازی( بتن ، بتن ساز و بتن

140صفحه ---- مهندس امیر سرمد نهری و رسول خوشبین ---- سیمای دانش


قیمت کتاب : 130,000 ریال

کتاب آموزش تکنولوژی بتن

کتاب آموزش تکنولوژی بتن

464صفحه ---- مولفین : دکترعلی اکبر رمضاینپور – محمدرضا شاه نظری ---- انتشارات علم و صنعت


قیمت کتاب : 150,000 ریال

کتاب راهنمای صنایع سیمان و بتن ایران مرجع کامل جام

کتاب راهنمای صنایع سیمان و بتن ایران مرجع کامل جام

950صفحه بزرگ رنگی روغنی با جلد رحلی ----- دبیر همایشهای بزرگداشت روز صنعت سیمان – پیام مهندس جلال صفارزاده


قیمت کتاب : 560,000 ریال

کتاب کارگاه بتن ساز – بتن ریز ( برای مهندسان دانشج

کتاب کارگاه بتن ساز – بتن ریز ( برای مهندسان دانشج

252 صفحه بزرگ ---- مولفین : مهندس اسماعیل نظر محمدی – مهندس ریاض رضوان ---- انتشارات دنیا


قیمت کتاب : 180,000 ریال

کتاب طراحی بتن پیش تنیده

کتاب طراحی بتن پیش تنیده


قیمت کتاب : 183,000 ریال

کتاب قالب بندی بتن ( اردشیر اطیابی )

کتاب قالب بندی بتن ( اردشیر اطیابی )

294 صفحه بزرگ ----- اردشیر اطیابی ----- نشر جویبار


قیمت کتاب : 295,000 ریال

کتاب تکنولوژی کاربردی بتن ( ناصر الدین شاهبازی )

کتاب تکنولوژی کاربردی بتن ( ناصر الدین شاهبازی )

134 صفحه ---- مهندس ناصر الدین شاهبازی ----- یاوریان


قیمت کتاب : 119,000 ریال

کتاب تکنولوژی بتن ( کارکرده است )

کتاب تکنولوژی بتن ( کارکرده است )

239 صفحه ----- مهندس سعید دهقانی ----- نشر دیباگران تهران


قیمت کتاب : 80,000 ریال

کتاب تحلیل و طراحی دالها و پی های بتن آرمه

کتاب تحلیل و طراحی دالها و پی های بتن آرمه

مهندسان طراح سازه در سالهای اخیر از برنامه Safe برای تحلیل و طراحی پی ها و دالهای


قیمت کتاب : 65,000 ریال

کتاب ترمیم ترک در بتن و پلهای بتنی

کتاب ترمیم ترک در بتن و پلهای بتنی

ترمیم ترک در بتن , دسته بندی ترکها , مواد ترمیمی , ترمیم ترکهای خفته , تترکهای خفته ریز , ترکهای خفته عریض , شکستهای خفته , ترکهای خفته مضاعف یا متعدد


قیمت کتاب : 120,000 ریال

کتاب پوشش بتنی و نقش فضا سازها ( باصفحات رنگی)

کتاب پوشش بتنی و نقش فضا سازها ( باصفحات رنگی)

کنترل خوردگی در سازه های دریائی و تاسیسات بندری ،‌خوردگی بتن در آب دریا ، بررسی و بهینه سازی پوشش بتنی در تیرها و


قیمت کتاب : 70,000 ریال

کتاب میکروسیلیس در بتن

کتاب میکروسیلیس در بتن

میکروسیلیس ، واکنش در بتن ، افزایش چسبندگی ، خواص مکانیکی ،


قیمت کتاب : 94,000 ریال

کتاب واکنش قلیائی سنگ دانه ها در بتن /

کتاب واکنش قلیائی سنگ دانه ها در بتن /

واکتش قلیائی سنگدانه ها در بتن ،


قیمت کتاب : 35,000 ریال

کتاب اشکالات بتن ( علل و علاج )

کتاب اشکالات بتن ( علل و علاج )

مصالح بتن ،‌اشکالات بتن ، علل و علاج ، مواد مضاف ، طرح اختلاط بتن ،ة مقاومت بتن ، بتن تازه ، بتن سخت شده ، پمپ زنی بتن ، بتن با


قیمت کتاب : 142,000 ریال

کتاب تولید صنعتی بتن مقاومت بالا

کتاب تولید صنعتی بتن مقاومت بالا

تولید صنعتی ، بتن مقاومت بالا ، تفاوتهای بتن معمولی و مقاومت بالا ، سیمان و مواد سیمانی ، سنگدانه ها ، مروز ی بر طرح


قیمت کتاب : 72,000 ریال

کتاب راهنمای بتن ساز

کتاب راهنمای بتن ساز


قیمت کتاب : 93,000 ریال
کتاب شناخت رفتار و ساخت قطعات بتن مسلح

کتاب شناخت رفتار و ساخت قطعات بتن مسلح

شناخت رفتار و ساخت قطعات بتن مسلح ، شناخت بتن ، انبار سیمان و بتن ، متراکم کردن بتن ، مقاو


قیمت کتاب : 68,000 ریال