کتب / پکیج

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

2 لوح و 8 گیگیابایت ----- موسسه نگاره

 

قیمت کتاب: 109,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ---- لوح رسا

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده ----- رساسافت

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ----- رساسافت

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ----- لوح رسا

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ----- لوح رسا

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ----- لوح رسا

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ---- قابل استفاده برای رشته های عمران و معماری ---- رساسافت

 

قیمت کتاب: 125,000 ریال

icon icon

بررسی تصویری سیمای شهری و اشکالات فنی عمرانی

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

کتاب مرجع مهندسی عمران و علوم وابسته

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

کتاب مرجع کاربردی مهندسی عمران

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

کتابی کاربردی جهت پروژه ها و کارگاههای عمرانی

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

کتاب اصول مدیریت ساخت و تجهیز کارگاه

 

قیمت کتاب: 158,000 ریال

icon icon

کتاب ارتباطات در پروژه عمرانی دکترمحمدکاظم شربتدار

 

قیمت کتاب: 255,000 ریال

icon icon

کتابفروشی اجزای مهندسی عمران

 

قیمت کتاب: 176,000 ریال

icon icon

اخلاق حرفه ای در مهندسی ساختمان، کلیات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نکات

 

قیمت کتاب: 75,000 ریال

icon icon

یک مجموعه آموزش بینظیر از عمران و نقشه برداری در 24 لوح فشرده

 

قیمت کتاب: 740,000 ریال

icon icon

یک مجموعه آموزش بینظیر از عمران در 6 لوح فشرده

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon