کتاب ها

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

440 صفحه ---- دکتر مصطفی بهزادفر ----- دانشگاه علم وصنعت ایران

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

190 صفحه روغنی ----- دکتر مهردادجاوید نزاد – جاوید نزاد – دکتر هرمز داور پناه ---- موسسه علم معمار

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

241 صفحه ----- ایزابل کوهن – کریستینا لوییس – سایین تیل سیلینگ ----- مهسا چاوشی ---- نشر مقدس

 

قیمت کتاب: 198,000 ریال

icon icon

244 صفحه بزرگ ----- مهدی پرنا ----- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 158,000 ریال

icon icon

680 صفحه بزرگ ----- زیگفرید گیدیون ---- منوچهر مزینی ---- انتشارات علمی فرهنگی

 

قیمت کتاب: 380,000 ریال

icon icon

214 صفحه با جلد گالینگور ----- پیرفون مایس – پروفسور پلی تکنیک ایالتی لوزان سوئیس ----- مجتبی دولتخواه ----- ملائک

 

قیمت کتاب: 178,000 ریال

icon icon

202 صفحه با جلد گالینگور ----- پل رودولف ----- امیر اعلاعدیلی ----- همام

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

200 صفحه روغنی با جلد گالینگور ----- کوین روش ----- امیر اعلا عدیلی ----- همام

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

528 صفحه با جلد گالینگور ----- مصطفی کیانی ----- موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 

قیمت کتاب: 266,000 ریال

icon icon

523 صفحه با جلد گالینگور ----- عباسعلی مهاجری ---- دانشیار

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

208 صفحه بهمراه یک لوح فشرده ----- حسین سوداگر ----- حسینیان

 

قیمت کتاب: 177,000 ریال

icon icon

194 صفحه بزرگ ----- مهندس علیرضا مشبکی ----- انتشارات اول و آخر

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

196 صفحه برگ تماما روغنی و گلاسه ----- هنر معماری

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

222 صفحه با جلد گالینگور ----- ویلیلتم ام پنیا استیون پارشال ----- محمد احمدی نژاد ----- نشر خاک

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

102 صفحه ----- سرفراز غزنی ----- روزبهان

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

260 صفحه بزرگ ---- تامی کلیون ----- محمدرضا لیلیان – مهدیه عابدی – آرین امیر خانی ----- انتشارات طحان

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

275 صفحه گالینگور ----- دکتر علی اکبر صارمی ----- انتشارات خاک

 

قیمت کتاب: 385,000 ریال

icon icon

750 صفحه با جلد گالینگور ----- به کوشش اکبر قلمسیاه ----- انتشارات دانشگاه یزد

 

قیمت کتاب: 360,000 ریال

icon icon

138 صفحه ----- مهندس حسین سلطان زاده ----- انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

 

قیمت کتاب: 94,000 ریال

icon icon

160 صفحه بزرگ ---- رادولف مودلی ----- مجیدرضا رستمی – مهران منصوری ---- انتشارات فخراکیا

 

قیمت کتاب: 123,000 ریال

icon icon

240 صفحه ----- دانیل ای . یونیزی ----- رضا مهدی زاده – امیر هاشمی مهر ----- انتشارات سوره مهر

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

180 صفحه صفحه بزرگ روغنی ----- ویلکینسون - ایر ---- مهندس مجتبی دولتخواه – مریم گل وردی ----- انتشارات سعیده

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

193 صفحه بزرگ ----- مارک کارلن ----- مسعود پاک نظر ---- انتشارات آذرخش

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

173 صفحه بزرگ ----- مهندس سید ابوالقاسم سید صدر ----- انتشارات اندیشه

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

لوئی هلمن----محمد احمدی نژاد----- انتشارات خاک

 

قیمت کتاب: 152,000 ریال

icon icon

212 صفحه تماما روغنی ----- مارک کارلن – جیمز بنیا ----- محمد احمدی نژاد----- انتشارات ادبیات معماری و شهرسازی

 

قیمت کتاب: 242,000 ریال

icon icon

292 صفحه ---- علیرضا کمالی ----- انتشارات زهره

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

150 صفحه ----- سید احمد سیدعلی زاده ----- انتشارات بقیه العتره

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

210 صفحه ---- سیلویوکاسارا ----- نیلوفر محوی ---- نشر خاک

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

205 صفحه ---- محمدتقی معینیان----- جهاددانشگاهی واحد اصفهان

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon