کتب مهندشی شیمی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

280 صفحه ---- ل - رزنبرگ ---- حکیم فرجی – علیرضا فیض بخش ---- برهمند

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

203 صفحه ---- رابرت دی براون ---- دکتر محمد حسین ارباب زوار ---- جهاددانشگاهی دانشگاه مشهد

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

206 صفحه ---- دکتر حسین پازنده ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

392 صفحه ---- موریسون و بوید ----- دکتر مهدی بکاولی – دکتر مجید هروی ----- انتشارات بنفشه

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

454 صفحه ---- اسکوگ وست ---- هوشنگ خلیلی ---- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

488 صفحه ---- قاسم خدادادی – غفار متدین اول – عباس فرازدل – حسین نعناعی – حسین خوشخو – مسعود حسن پور

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

765 صفحه ---- دیوید هیمل بلاو ---- دکتر مرتضی سهرابی

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

125 صفحه ---- چارلزمورتیمر ----- دکتر مسعود رفیع زاده ---- دانشگاه تربیت معلم

 

قیمت کتاب: 45,000 ریال

icon icon

175 صفحه ---- دکتر حسین آشوری ----- جهاد دانشگهی واحد صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

165 صفحه ---- محمدپور بافرانی – محمد تقی امیری ----- انتشارات ارکان دانش

 

قیمت کتاب: 97,000 ریال

icon icon

آموزش نرم افزارهای شیمی بصورت مالتی مدیا بهمراه برترین نرم افزارهای شیمی با راهنمای نصب و مجموعه اطلاعات تخصصی در قالب فیلم و عکس و ... و بدون نیاز به سریال و بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

 

قیمت کتاب: 139,000 ریال

icon icon

533 صفحه بزرگ ----- مجید ملکی – اسماعیل خوشروان ---- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 290,000 ریال

icon icon

1460 صفحه ----- دکتر مریم علی فرج زاده ----- انتشارات دانشگاه ارومیه

 

قیمت کتاب: 266,000 ریال

icon icon

454 صفحه ------ شیمی تجزیه ----- دانشگاه مازندران

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

222 صفحه ----- دکتر حسین پازنده ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 77,000 ریال

icon icon

420 صفحه ----- دانشگاه بوعلی سینا

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

192 صفحه ----- دکتر باهره عربشاهی ----- انتشارات شرح

 

قیمت کتاب: 66,000 ریال

icon icon

185 صفحه ---- دکتر الهه گوهرشادی – مجید موسوی – فاطمه موسوی ---- دانشگاه فردوسی مشهد

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

152 صفحه ----- دکتر محمدرضا شاه بنده ----- موثقی

 

قیمت کتاب: 73,000 ریال

icon icon

235 صفحه ----- استوان پیس بنتون جونز ----- محمدجواد عابدی ----- انتشارات جهاددانشگاهی مشهد

 

قیمت کتاب: 127,000 ریال

icon icon

395 صفحه ----- محمدحسین سلیمی نمین ----- موسسه مطالعات و نوآوری

 

قیمت کتاب: 144,000 ریال

icon icon

925 صفحه ----- دکتر کارن ابری نیا ----- انتشارات یا مهدی

 

قیمت کتاب: 275,000 ریال

icon icon

350 صفحه ---- دکتر احمد عارف آذر – شیرین شکوهی ----- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 188,000 ریال

icon icon

692 صفحه ----- لارنس اچ ون ولک ----- فخرالدین اشرفی زاده ----- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

584 صفحه ----- ایروینگ ام . کلوتز ، رابرت ام . روزنبرگ ----- دکتر علی اصغر زینی اصفهانی – مهندس علی ارباب جلفائی ------ نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 195,000 ریال

icon icon

202 صفحه ----- پیر مورله – ژاکلین مورله ----- دکتر علیرضا پیشوائی ----- نشر فرناز

 

قیمت کتاب: 55,000 ریال

icon icon

420 صفحه ----- مارتین گادشتاین اینگه گلدشتاین ----- اختر رجبی ----- مرکز نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 152,000 ریال

icon icon

445 صفحه ----- اسمیت ون نس ابوت ----- دکتر محمد مهدی منتظر رحمتی ----- نشر کتاب دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

651 صفحه ----- علی اکبر موسوی موحدی – علی اکبر صبوری ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

468 صفحه ----- م . نجاتی اوزویشیک ----- اسماعیل خوشروان

 

قیمت کتاب: 780,000 ریال

icon icon