کتب ها / پکیج ها

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

406 صفحه ----- علیرضا سلطانی ----- جهش

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

495 صفحه ----- مهندس محمود دیانت خواه ----- انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

کتاب کارکرده است ---- 151 صفحه ---- دکتر حسین فرهادی و پروانه توکلی ---- زبانهای خارجه

 

قیمت کتاب: 25,000 ریال

icon icon

این کتاب کارکرده است ---- مهندس قاسمعلی کشکولی ----- از سری انتشارات آزمایشی متون درسی

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

183 صفحه ----- شیما میرزائی – مریم سهیلی نژاد ----- سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

260صفحه ---- مولف : ارگون ئوزترک ---- مهندس علیرضا ایلغمی ---- دانشگاه صنعتی سهند

 

قیمت کتاب: 147,000 ریال

icon icon

595صفحه ---- مترجم : دکترمحمود ذوالفقاری---- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 210,000 ریال

icon icon

340صفحه ---- مترجم : مهندس مجید بدیعی ---- ناشر :‌علوم روز

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

مترجم : دکتر صدرا کریم زاده ---- ناشر : نوآور

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

کتاب کاربردی عملیات نقشه برداری مناسب برای افراد تازه کار

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

کتابی کاربردی برای تجهیزات نقشه برداری و آموزش

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

کتاب آموزش نقشه برداری نظری

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

لغت نامه و فرهنگ لغت معتبر نقشه برداری

 

قیمت کتاب: 163,000 ریال

icon icon

 

قیمت کتاب: 149,000 ریال

icon icon

انواع کلوتوئید ، انواع قوسها ، شیب ها دراین کتاب

 

قیمت کتاب: 145,000 ریال

icon icon

آشنائی با شاخه های نقشه برداری و شناخت کلی

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

کتاب جامع نقشه برداری مردن و ژئوماتیک

 

قیمت کتاب: 183,000 ریال

icon icon

کتاب کاربرد نقشه برداری برای مهندسان شهرسازی ( دانشگاه تهران )

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

کنکور و آزمونهای سراسری و آزاد نقشه برداری

 

قیمت کتاب: 242,000 ریال

icon icon

فرهنگ لغت نقشه برداری

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

کتابی جامع در مورد ژئودزی

 

قیمت کتاب: 265,000 ریال

icon icon

عکس این کتاب اشتباه است

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

آموزشی کاربردی از نقشه برداری به همراه لوح

 

قیمت کتاب: 153,000 ریال

icon icon

نقشه برداری کاربردی با حمید محبوب فر و ارکان دانش

 

قیمت کتاب: 142,000 ریال

icon icon

کتاب نقشه برداری مهندسی مهندس مطفی هدایتی و جعفرصالحی

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

کتاب تئوری خطاها از ابوالفضل رنجبر و نشر عمیدی

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

سرشکن کردن مشاهدات نقشه برداری

 

قیمت کتاب: 173,000 ریال

icon icon

15 لوح اورجینال - حجم اطلاعات بسیار زیاد - قبل از ارسال مجموعه کاملا چک میشوند

 

قیمت کتاب: 490,000 ریال

icon icon

کتاب مدیریت در مهندسی نقشه برداری دکتریحیی حمور

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

کتاب نقشهبرداری مهندسی رضا ابن جلال

 

قیمت کتاب: 62,000 ریال

icon icon