ریاضی

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

831 صفحه ---- مهندس م . رضوی ----- راه علم

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

410 صفحه ----- مسعود نیکوکار – فرزام گلگوئی ----- نقش فرناز

 

قیمت کتاب: 88,000 ریال

icon icon

501 صفحه ----- لوئیس لیتهلد ----- مهدی بهزاد ---- مرکز نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

330 صفحه ----- رامین آبکار ----- آراد کتاب

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

485 صفحه ----- لوئیس لیتهلد ----- مهدی پاکزاد ----- مرکز نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

400 صفحه ----- لوئیس لیتهلد ----- مهدی بهزاد ---- مرکز نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 50,000 ریال

icon icon

492 صفحه ----- لوئیس لیتهلد ----- کرشمه

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

300 صفحه ----- دکتر رضا نونهال آذر ----- اندیشه سازان

 

قیمت کتاب: 75,000 ریال

icon icon

450 صفحه ----- دکتر مسعود نیکوکار ---- آیلار

 

قیمت کتاب: 118,000 ریال

icon icon

421 صفحه ----- لوئیس لیتهلد ----- موسی خضریان ----- کرشمه

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

564 صفحه بزرگ ----- مهندس حسین نامی ----- مدرسان شریف

 

قیمت کتاب: 266,000 ریال

icon icon

446 صفحه ----- مصطفی حافظی نسب ----- نشر هستان

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

550 صفحه ----- طاهر لطفی ----- دانشجو همدان

 

قیمت کتاب: 108,000 ریال

icon icon

568 صفحه ----- سید حسین سید موسوی ----- مبتکران

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

335 صفحه ----- دکتر نادر نعمت الهی ----- انتشارات دالفک

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

320 صفحه ----- بیشاپ – فاینبرگ - هالند ---- دکتر محمدرضا مشکانی ----- انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

 

قیمت کتاب: 57,000 ریال

icon icon

186 صفحه ----- دکتر کریم صدیقی ----- انتشارات دانشگاه شیراز

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon

147 صفحه ----- دکتر محمدمهدی زاهدی – دکتر رضا عامری ----- دانشگاه مازندران

 

قیمت کتاب: 45,000 ریال

icon icon

495 صفحه ----- تام م . اپوستل ----- ملک منصور شریف ---- انتشارات علمی و فنی

 

قیمت کتاب: 142,000 ریال

icon icon

302 صفحه ---- صفی شاهی فرد – بابک سعیدی ----- انتشارات تایماز

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

785 صفحه ---- تی دبلیو هانگرفورد ----- دکتر سعید اعظم ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

216 صفحه ----- دکتر فرید – مالک قائینی ---- دانشگاه یزد

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

417 صفحه ----- مهندس محمد سلیمانی تبار ----- مبتکران

 

قیمت کتاب: 105,000 ریال

icon icon

593 صفحه ----- علی مدنی ---- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

1014 صفحه ---- دبلیو کیت نیکلسون ----- دکتر علی اکبر عالم زاده ----- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 218,000 ریال

icon icon

96 صفحه ----- علیرضا هاشمی – مسعود زمانپور ----- انتشارات ترجمه خرد

 

قیمت کتاب: 50,000 ریال

icon icon

215 صفحه ----- دکتر غلامرضا جهانشاهلو ----- انتشارات ناقوس

 

قیمت کتاب: 89,000 ریال

icon icon

206 صفحه ----- مهندس سیداکبر ساداتی ----- انتشارات توسعه علوم

 

قیمت کتاب: 70,000 ریال

icon icon

248 صفحه ----- دکتر سید مهدی حسینی ---- یکان

 

قیمت کتاب: 73,000 ریال

icon icon

340 صفحه ----- دیوید هالدی – رابرت رزنیک ----- نعمت الله گلستانیان – محمود بهار ----- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 75,000 ریال

icon icon