فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

400 صفحه ----- محمدحسین دهقان ----- یزدا

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

222 صفحه ----- محمد جعفرپورمختار ----- انتشارات پیروز

 

قیمت کتاب: 124,000 ریال

icon icon

175 صفحه بزرگ ----- مهندس قاسم زاده ----- نشر دانشگاهی شیراز

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

533 صفحه بزرگ ----- مجید ملکی – اسماعیل خوشروان ---- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 290,000 ریال

icon icon

125 صفحه ----- دکتر منصور کلباسی ----- جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 70,000 ریال

icon icon

179 صفحه ---- مهندس محمد نجف طرقی ---- نشر ماهواره

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

211 صفحه ----- مهندس اکبر کیاسالاری ----- دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

284 صفحه بهمراه یک لوح فشرده ----- مهندس سعید کرامت ----- ورنال

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

365 صفحه ----- دکتر جواد سلاجقه ---- انتشارات دانشگاه باهنر کرمان

 

قیمت کتاب: 127,000 ریال

icon icon

485 صفحه گالینگور ----- بهروز مصطفی زاده ----- انتشاارت فرهنگ جامع

 

قیمت کتاب: 300,000 ریال

icon icon

265 صفحه ---- مهندس رامین مختارزاده آذر ----- آب سازه اسپوتا آسا

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

189 صفحه ----- غلامعباس بارانی ---- انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

1200 صفحه تومان با جلد گالینگور ----- دکتر حسین فرداد ----- انتشارات تهران

 

قیمت کتاب: 380,000 ریال

icon icon

176 صفحه بهمراه یک لوح فشرده ---- مهندس محسن احمدی ----- انتشارات کلک زرین

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

128 صفحه ---- مهندس محسن احمدی ----- کلک زرین

 

قیمت کتاب: 128,000 ریال

icon icon

255 صفحه بهرماه یک لوح فشرده ---- مهندس نیما جمشیدی ---- عابد

 

قیمت کتاب: 173,000 ریال

icon icon

660 صفحه ---- مهندس نادر سکوت ---- مولف

 

قیمت کتاب: 266,000 ریال

icon icon

232 صفحه بهمراه یک لوح فشرده ---- مهدی وکیلی ----- دانش نگار

 

قیمت کتاب: 117,000 ریال

icon icon

248 صفحه ----- دکتر حسن زمانیان ----- دانشگاه لرستان

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

822 صفحه بزرگ ---- محمدرضا داهی – بهرام معلمی ----- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 380,000 ریال

icon icon

199 صفحه ---- مهندس آنتونی آندون ---- نوآور

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

206 صفحه بهمراه یک DVD ----- مهندس الهه اکبری ----- ماهواره

 

قیمت کتاب: 266,000 ریال

icon icon

114 صفحه ---- نوید پیرایش ---- نشر طراح

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

368 صفحه ---- مهندس رامین تابان ----- یزدا

 

قیمت کتاب: 128,000 ریال

icon icon

150 صفحه ----- CLIFFORD MATTHEWS ----- مهندس محید یوسفی ----- نشر دایره صنعت

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

750 صفحه بزرگ به زبان انگلیسی ----- lee kendrick

 

قیمت کتاب: 440,000 ریال

icon icon

432 صفحه ----- مهندس رحمان هدایت پناه ----- مشق شب

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

57 صفحه ----- دکتر محمد چالکش امیری ---- ارکان

 

قیمت کتاب: 30,000 ریال

icon icon

160 صفحه ----- محمد ساعد کمالی ----- سازمان فنی و حرفه ای

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

118 صفحه ----- مهندس مسعود آبیار ----- شاهنده

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon