فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

142 صفحه بهمراه یک لوح فشرده ---- مهندس مسعود آبیار ----- اندیشمندان

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

464 صفحه بزرگ ----- محمدرضا عباسی ----- سها دانش

 

قیمت کتاب: 268,000 ریال

icon icon

105 صفحه بزرگ ----- رضا اسمعیل آبادی ----- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 78,000 ریال

icon icon

283 صفحه بزرگ ----- مهندس محمد عظیمی آقداش ----- نوآور

 

قیمت کتاب: 320,000 ریال

icon icon

448 صفحه بزرگ ----- مهندس محمد عظیمی آقداش ---- نوآور

 

قیمت کتاب: 390,000 ریال

icon icon

107 صفحه ---- پیمان جعفریان ---- یزدا

 

قیمت کتاب: 97,000 ریال

icon icon

150 صفحه ----- مهندس رامین تابان ----- یزدا

 

قیمت کتاب: 107,000 ریال

icon icon

171 صفحه ----- منصور حسنی ارانی ----- یزدا

 

قیمت کتاب: 112,000 ریال

icon icon

140 صفحه ---- مهندس محمدحسین کاشانی حصار ---- انتشارات نما و و جهان فردا

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

600 صفحه ----- مهندس محمدرضا نفری ----- انجمن خوردگی ایران

 

قیمت کتاب: 237,000 ریال

icon icon

344 صفحه ----- داریوش هادی زاده ---- نوآور

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

421 صفحه ----- دکتر علی اصغر باستانی ----- دانشگاه مازندران

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

224 صفحه بزرگ با جلد گالینگور ----- مهندس سید مجتبی طباطبائی ----- روزبهان

 

قیمت کتاب: 260,000 ریال

icon icon

366 صفحه ----- دکتر حبیب ا... بیات ----- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

165 صفحه ----- مهندس علی مسگری ----- انتشارات صفار

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

742 صفحه ----- مهدی بهادری نژاد ----- مرکز نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 350,000 ریال

icon icon

250 صفحه بهمراه لوح فشرده ----- مهندس میثم بارفروش ----- یزدا

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

390 صفحه ----- اردشیر اطیابی ----- جویبار

 

قیمت کتاب: 137,000 ریال

icon icon

296 صفحه ----- مجتبی زنگنه ---- کتاب آوا

 

قیمت کتاب: 164,000 ریال

icon icon

515 صفحه ----- مهدی داودنبی ----- علم عمران

 

قیمت کتاب: 320,000 ریال

icon icon

675 صفحه ----- مجتبی اصغری سرخی ----- نشر علم عمران

 

قیمت کتاب: 360,000 ریال

icon icon

615 صفحه بزرگ با جلد گالینگور ----- دکتر فائزه فرزانه ----- تحقیقات و انتشارات بدر

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

328 صفحه بزرگ ----- مرتضی صلواتی ---- نشر طراحان هنر

 

قیمت کتاب: 355,000 ریال

icon icon

255 صفحه ----- محمد ( کوروش ) رحیمی ----- انتشارات چرتکه

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

474 صفحه ----- مهندس ابراهیم سلیمی فر ----- انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

545 صفحه ----- اسماعیل جاویدان ----- انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

180 صفحه بزرگ ----- مهندس حسین نامی ----- مدرسان شریف

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

378 صفحه ----- مهندس حسن شادکام انور ----- گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

632 صفحه ----- مهندس حسن شادکام انور ----- مدرسان شریف

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

355 صفحه ---- مهندس حسن شادکام انور ----- گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 122,000 ریال

icon icon