فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

665 صفحه ----- مهندس حسن شادکام انور ----- گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

596 صفحه ----- مهندس حسن شادکام انور ----- گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

135 صفحه بزرگ ----- مهندس هادی یوسفی ----- مدرسان شریف

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

568 صفحه بزرگ ----- مهندس رضا پژمان فر ----- مدرسان شریف

 

قیمت کتاب: 255,000 ریال

icon icon

456 صفحه بزرگ ----- مهندس حین نامی ----- مدرسان شریف

 

قیمت کتاب: 270,000 ریال

icon icon

568 صفحه ----- مهندس احسان عابدی ----- مدرسان شریف

 

قیمت کتاب: 280,000 ریال

icon icon

512 صفحه ---- محمدرضا متین ---- جهش

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

501 صفحه ----- لوئیس لیتهلد ----- مهدی بهزاد ---- مرکز نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

330 صفحه ----- رامین آبکار ----- آراد کتاب

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

485 صفحه ----- لوئیس لیتهلد ----- مهدی پاکزاد ----- مرکز نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

400 صفحه ----- لوئیس لیتهلد ----- مهدی بهزاد ---- مرکز نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 50,000 ریال

icon icon

492 صفحه ----- لوئیس لیتهلد ----- کرشمه

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

300 صفحه ----- دکتر رضا نونهال آذر ----- اندیشه سازان

 

قیمت کتاب: 75,000 ریال

icon icon

450 صفحه ----- دکتر مسعود نیکوکار ---- آیلار

 

قیمت کتاب: 118,000 ریال

icon icon

421 صفحه ----- لوئیس لیتهلد ----- موسی خضریان ----- کرشمه

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

564 صفحه بزرگ ----- مهندس حسین نامی ----- مدرسان شریف

 

قیمت کتاب: 266,000 ریال

icon icon

446 صفحه ----- مصطفی حافظی نسب ----- نشر هستان

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

550 صفحه ----- طاهر لطفی ----- دانشجو همدان

 

قیمت کتاب: 108,000 ریال

icon icon

568 صفحه ----- سید حسین سید موسوی ----- مبتکران

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

418 صفحه ----- مهندس محمود رضا باهر ----- انتشارات قدیس

 

قیمت کتاب: 175,000 ریال

icon icon

469 صفحه بهمراه سی دی ----- مهندس محمدرضا ماهر ----- نشر قدیس

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

521 صفحه بهمراه لوح نرم افزار ----- مهندس محمدرضا مدیرنیا ----- نص

 

قیمت کتاب: 195,000 ریال

icon icon

34 صفحه بهمرا نرم افزار و پروژه های انجام شده ----- مهندس سد جعفر رضوی پناه ----- نشر آفرنگ

 

قیمت کتاب: 184,000 ریال

icon icon

463 صفحه ----- تیمور اشتری نخعی ----- شرکت انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 197,000 ریال

icon icon

346 صفحه ---- دکتر حسین دلائلی ----- کانون پژوهشی

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

335 صفحه ----- دکتر نادر نعمت الهی ----- انتشارات دالفک

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

312 صفحه ---- امیررضا امین جواهری ----- نشر علم عمران

 

قیمت کتاب: 350,000 ریال

icon icon

172 صفحه ---- فتح الله نظریان ----- چاپ و نشر کتاب های درسی

 

قیمت کتاب: 35,000 ریال

icon icon

326 صفحه ---- استفن ج چاپمن ---- دکتر قدرت الله سپیدنام ---- علوم رایانه

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

226 صفحه ----- دکتر حمید جوادی ----- انتشارات دانشگاه صنعت آب و برق ( شهید عباسپور )

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon