فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

392 صفحه ---- مهندس تقی شفیعی ---- نشر شیخ بهائی

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

448 صفحه ---- ویلیام اچ هیت ---- دکتر عابدین واحدیان ----- انتشارات نما

 

قیمت کتاب: 164,000 ریال

icon icon

233 صفحه ---- دکتر عابدین واحدیان ---- انتشارات نما

 

قیمت کتاب: 157,000 ریال

icon icon

395 صفحه -----رضا خوش کیش ----- کانون نشر علوم

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

259 صفحه ----- دکتر سیدعلی میرعشقی ----- شیخ بهائی

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

326 صفحه ----- دکترسیدعلی میرعشقی ---- شیخ بهائی

 

قیمت کتاب: 98,000 ریال

icon icon

313 صفحه ----- مهندس سید اصغر غلامیان ----- نشر دانش پرور

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

231 صفحه ----- مهندس سیدمحمدرضا موسوی ---- انتشارات پرتونگار

 

قیمت کتاب: 77,000 ریال

icon icon

720 صفحه بزرگ ----- مجید ملکان ----- نشر علوم دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 340,000 ریال

icon icon

435 صفحه بزرگ ----- مهندس کریم روشن میلانی ----- صنعت آب و برق

 

قیمت کتاب: 320,000 ریال

icon icon

326 صفحه ---- اصغر حاج سقطی ----- دانشگاه علم وصنعت

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

436 صفحه ----- مهندس مهدی ثقفی ----- انتشارات شهید چمران اهواز

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

263 صفحه ----- محمود بخت آور ----- مولف

 

قیمت کتاب: 75,000 ریال

icon icon

216 صفحه ----- مهندس حمید یوسف زاده ----- نص

 

قیمت کتاب: 67,000 ریال

icon icon

270 صفحه ---- احدکاظمی ----- دانشگاه علم و صنعت

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

206 صفحه ----- مهندس علی عراقی ---- نشر کیفیت

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

456 صفحه ----- دکتر خلیل مافی نژاد ---- به نشر

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

279 صفحه ----- مهندس علی عراقی ----- کیفیت

 

قیمت کتاب: 89,000 ریال

icon icon

366 صفحه ---- حمید شبستری ----- فدک

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

165 صفحه ---- نظام جدید اموزش متوسطه

 

قیمت کتاب: 35,000 ریال

icon icon

717 صفحه ---- دکتر علی مطلبی ---- دانش و فن

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

255 صفحه ----- دکتر حسن کلهر ----- سهامی انتشار

 

قیمت کتاب: 118,000 ریال

icon icon

638 صفحه ---- دکتر پرویز جبه دار مارالانی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

690 صفحه ----- ارنست کوه ---- دکتر پرویز جبه دار مارالانی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

660 صفحه با جلد گالینگور ----- دکتر مهرداد عابدی ----- کارٰرینان بصیر

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

684 صفحه ----- دکتر سید ابراهیم افجه ای ----- نورپردازان

 

قیمت کتاب: 168,000 ریال

icon icon

385 صفحه ----- دکتر محمد حسن حجتی ----- دانشگاه مازندران

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

283 صفحه ----- راه نوین ---- راه نوین

 

قیمت کتاب: 137,000 ریال

icon icon

139 صفحه ----- مهندس سید محمد جمالی ---- ارکان دانش

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

72 صفحه ----- مهندس علی رمضانخانی ---- آیلار

 

قیمت کتاب: 50,000 ریال

icon icon