فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

168 صفحه ----- محمدرضا افضلی ----- انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 118,000 ریال

icon icon

245 صفحه بزرگ ----- محمدرضا افضلی ----- انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 162,000 ریال

icon icon

474 صفحه ------ مهندس حمیدرضا نوروز تولائی --- بهتا پژوهش

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

295 صفحه بهمراه یک لوح سی دی ----- مهندس احسان میرجلیلی ----- انتشارات جنگل

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

280 صفحه با جلد گالینگور ----- محمدرضا افضلی ------ انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

347 صفحه ----- محمدرضا افضلی ----- انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

95 صفحه ----- محمدرضا افضلی ------ انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

391 صفحه ----- حسن ندیمی – سید محمد مهاجرزاده ----- موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

 

قیمت کتاب: 134,000 ریال

icon icon

188 صفحه ----- مسعود پهلوان شریف ----- تورنگ

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

468 صفحه بزرگ ----- مایکل هال ----- کورس ضیائی

 

قیمت کتاب: 280,000 ریال

icon icon

192 صفحه بزرگ ----- محسن یزدان پرست ------ انتشارات شرکت جان دیر

 

قیمت کتاب: 168,000 ریال

icon icon

520 صفحه ----- محمد اسماعیل اسدی ----- دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

385 صفحه ----- دکتر عباس سلیمیان ----- گروه صنعتی ایران خودرو

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

300 صفحه ----- مهندس جلال حیدربیگی ----- انتشارات مفید

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

191 صفحه بهمراه سی دی ----- حمیدرضا ایزدبخش ----- انتشارت واحد صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

333 صفحه ----- غلامرضا بهرامی ----- انتشارت حضرت ابوالفضل العباس

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

374 صفحه ----- محمدرضا کوهی ----- پارسایان

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

317 صفحه ----- محمد جعفر مصفا ----- انتشارات بهجت

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon

608 صفحه ----- آیت کریمی ----- بیمه مرکزی ایران

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon

424 صفحه ----- آیت کریمی ----- بیمه کارآفرین

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon

245 صفحه بزرگ ----- جمشید اسکندری ----- انتشارات کیومرث

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

456 صفحه ----- رسول حدادی نیستانک ----- کتاب آوا

 

قیمت کتاب: 233,000 ریال

icon icon

242 صفحه ----- ماهرخ بریری ----- موسسه نشر شهر

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

976 صفحه با جلد گالینگور ----- شاپور طاحونی ----- واحد صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 300,000 ریال

icon icon

1460 صفحه ----- دکتر مریم علی فرج زاده ----- انتشارات دانشگاه ارومیه

 

قیمت کتاب: 266,000 ریال

icon icon

454 صفحه ------ شیمی تجزیه ----- دانشگاه مازندران

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

222 صفحه ----- دکتر حسین پازنده ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 77,000 ریال

icon icon

420 صفحه ----- دانشگاه بوعلی سینا

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

192 صفحه ----- دکتر باهره عربشاهی ----- انتشارات شرح

 

قیمت کتاب: 66,000 ریال

icon icon

472 صفحه بهمراه یک لوح فشرده ----- مهندس محمد میرمحمد صادقی ----- بهشتیان

 

قیمت کتاب: 265,000 ریال

icon icon