مهندسی کامپیوتر

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

492 صفحه ----- مهندس عین الله جعفرنژاد قمی – رمضان عباس نژاد ----- علوم رایانه

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

334 صفحه ----- علیضرا منتظر القائم ----- انتشارات ناقوس

 

قیمت کتاب: 65,000 ریال

icon icon

832 صفحه گالینگور ----- KOFFMAN ---- نص

 

قیمت کتاب: 280,000 ریال

icon icon

860 صفحه گالینگور ----- KOFFMAN ----- نص

 

قیمت کتاب: 300,000 ریال

icon icon

940 صفحه ----- ادیک باغداساریان ----- نشراشاره

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

880 صفحه ----- الیوت ب کافمن ----- فرنگیس شاکری – لیدا جواهرقلم – سهیل صالحی ----- فردوسی مشهد

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

326 صفحه ----- مهندس علی اکبر صباغ الوانی – مهندس مهدی عسگری ----- کتابهای استاندارد آموزش فنی و حرفه ای

 

قیمت کتاب: 105,000 ریال

icon icon

404 صفحه ----- مهندس عبدالرضا قائمی ----- انتشارات جزیل

 

قیمت کتاب: 113,000 ریال

icon icon

590 صفحه ----- اد والن ----- مهندس بابک احترامی – مهندس حسین باستانی ----- دانش نگار

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

186 صفحه ----- امیر حسین کاشی ----- کانون نشر علوم

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon

188 صفحه ----- مهندس سعید سعادت ----- مجتمع فنی تهران

 

قیمت کتاب: 50,000 ریال

icon icon

450 صفحه ----- دکتر بایرون . اس گاتفرید ----- مهندس امیر اسعد انزالی ----- جهاددانشگاهی دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

694 صفحه ----- الیوت ب . کافمن ----- مهندس حسین ابراهیم زاده قلزم ----- پیوند نو

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

585 صفحه ----- ملیحه مهدی پور – سهیل صالحی ------ انتشارات خراسان

 

قیمت کتاب: 156,000 ریال

icon icon

326 صفحه ----- علیرضا منتظرالقائم ----- کانون نشر علوم

 

قیمت کتاب: 125,000 ریال

icon icon

446 صفحه ----- رضا خوش کیش ----- کانون نشر علوم

 

قیمت کتاب: 78,000 ریال

icon icon

424 صفحه ----- علیرضا یعقوب پور ----- نشر علوم روز

 

قیمت کتاب: 93,000 ریال

icon icon