بتن

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

مهندسان طراح سازه در سالهای اخیر از برنامه Safe برای تحلیل و طراحی پی ها و دالهای

 

قیمت کتاب: 65,000 ریال

icon icon

134صفحه ---- مولف :‌ دکتر محمد شکرچی زاده – دکتر نیکلاس علی لیبر – مهندس فرشه سادات ثابت – مهندس ایمان مهدی پور ---- گروه مینا

 

قیمت کتاب: 112,000 ریال

icon icon

210 صفحه ---- دکترصمددیلمقانی ---- دانشگاه تبریز

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

فصل اول : دوام سازه های بتنی فصل دوم : مقاومت بتن فصل سوم : خوردگی بتن

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

تکنولوژی بتن خواص مکانیکی بتن مکانیسم شکست انواع بتن ها حمل ونقل وریختن بتن

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon