محصولات مهندسی عمران

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

134 صفحه ---- مهندس ناصر الدین شاهبازی ----- یاوریان

 

قیمت کتاب: 119,000 ریال

icon icon

160 صفحه ----- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 

قیمت کتاب: 88,000 ریال

icon icon

نرم افزارهای کاربردی فیلم های آموزشی و گالری عکس

 

قیمت کتاب: 300,000 ریال

icon icon

آموزش مفاهیم درس بهمراه مثال ها و مساله های نمونه متعدد – سینماتیک و سینتیک ذرات ، حرکت مقید ، سرعت و شتاب اجسام صلب قضیه کار و انرژی – و نحوه حرکت ذرات بصورت انیمیشن

 

قیمت کتاب: 115,000 ریال

icon icon

آموزش مفاهیم استاتیک با استفاده از انیمیشن و تصویر – 50 مبحث آموزشی بصورت مالتی مدیا – کار با بردارها ، تعادل دو بعغدی وسه بعدی تحلیل خرپاها و قاب ها و ماشین ها و نمودار نیروی برشی و گشتاور خمشی تیرها ، اصطکاک کار مجازی – شامل مصال ها و مساله های حل شده متعدد

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

پکیج آموزش متره برآورد بصورت کاربردی و اجرائی

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

آموزش مفاهیم مکانیک خاک با مصال و مبانی و جریان آب و فشار و تنش درخاک و نشست خاک و پایداری شیروانی ها همراه با نمونه مثال های امتحانی و کارشناسی ارشد به روش مالتی مدیا

 

قیمت کتاب: 189,000 ریال

icon icon

مجموعه طرح های کابینت و محصولات چوبی بهمراه نرم افزارهای طراحی کابینت

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

175 صفحه بزرگ ----- مهندس قاسم زاده ----- نشر دانشگاهی شیراز

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

365 صفحه ----- دکتر جواد سلاجقه ---- انتشارات دانشگاه باهنر کرمان

 

قیمت کتاب: 127,000 ریال

icon icon

485 صفحه گالینگور ----- بهروز مصطفی زاده ----- انتشاارت فرهنگ جامع

 

قیمت کتاب: 300,000 ریال

icon icon

265 صفحه ---- مهندس رامین مختارزاده آذر ----- آب سازه اسپوتا آسا

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

189 صفحه ----- غلامعباس بارانی ---- انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

1200 صفحه تومان با جلد گالینگور ----- دکتر حسین فرداد ----- انتشارات تهران

 

قیمت کتاب: 380,000 ریال

icon icon

176 صفحه بهمراه یک لوح فشرده ---- مهندس محسن احمدی ----- انتشارات کلک زرین

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

128 صفحه ---- مهندس محسن احمدی ----- کلک زرین

 

قیمت کتاب: 128,000 ریال

icon icon

105 صفحه بزرگ ----- رضا اسمعیل آبادی ----- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 78,000 ریال

icon icon

283 صفحه بزرگ ----- مهندس محمد عظیمی آقداش ----- نوآور

 

قیمت کتاب: 320,000 ریال

icon icon

448 صفحه بزرگ ----- مهندس محمد عظیمی آقداش ---- نوآور

 

قیمت کتاب: 390,000 ریال

icon icon

515 صفحه ----- مهدی داودنبی ----- علم عمران

 

قیمت کتاب: 320,000 ریال

icon icon

675 صفحه ----- مجتبی اصغری سرخی ----- نشر علم عمران

 

قیمت کتاب: 360,000 ریال

icon icon

312 صفحه ---- امیررضا امین جواهری ----- نشر علم عمران

 

قیمت کتاب: 350,000 ریال

icon icon

638 صفحه ---- دکتر پرویز جبه دار مارالانی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

456 صفحه ----- رسول حدادی نیستانک ----- کتاب آوا

 

قیمت کتاب: 233,000 ریال

icon icon

242 صفحه ----- ماهرخ بریری ----- موسسه نشر شهر

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

976 صفحه با جلد گالینگور ----- شاپور طاحونی ----- واحد صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 300,000 ریال

icon icon

557 صفحه ----- آلن ای اسمیت ----- محمدتقی بانکی ----- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 170,000 ریال

icon icon

224 صفحه ----- دکتر فریدون قریب ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 84,000 ریال

icon icon

272 صفحه ----- دکتر منوچهر طبیبیان ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 115,000 ریال

icon icon

379 صفحه ----- مهندس امیر نظری ----- فدک ایستاتیس

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon