محصولات مهندسی عمران

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

450 صفحه ----- مهندس علی کلانتری ----- الماس دانش

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

135 صفحه بهمراه سی دی ----- بهنام رحمانیان ----- نما

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

469 صفحه ----- سید حسین بحرینی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

200 صفحه ----- حسین ذبیحی ----- جهاددانشگاهی واحد تربیت معلم

 

قیمت کتاب: 65,000 ریال

icon icon

205 صفحه ----- دکتر محمدتقی رهنمائی – دکتر پروانه شاه حسینی ----- جغرافیا

 

قیمت کتاب: 57,000 ریال

icon icon

255 صفحه ----- دکتر سید حسین بحرینی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

279 صفحه ----- روبرت دی . انکور ------ مهندس اصغر جهانی بهنمیری – مهندس عباس جهانی بهنمیر ی ------ دکتر نعمت حسنی

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

282 صفحه ----- دکتر عبدا.. طاری تیزرو ----- دانشگاه رازی

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

91 صفحه ----- پریسا قشقائی پور ----- صنعت آب و برق

 

قیمت کتاب: 66,000 ریال

icon icon

551 صفحه ----- میگل مارینو و جیمز لوتین ----- انتشارات دانشگاه شهید چمران

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

600 صفحه ----- دکتر امیر تائبی – دکتر محمدرضا چمنی ----- دانشگاه صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

233 صفحه ----- دکتر علی کاوه ------ نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

478 صفحه بزرگ ----- فردیناند پی بی یر ای راسل جانستون – جان تی دی ولف ----- دکتر ابراهیم واحدیان

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

500 صفحه بزرگ ----- دکتر ابراهیم واحدیان ----- نشر علوم دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 245,000 ریال

icon icon

619 صفحه ----- Ferdinand P.Beer --- E . Russell Johnston Jr ----- John T Dewolf ----- اردشیر اطیابی ----- نشر جویبار

 

قیمت کتاب: 300,000 ریال

icon icon

488 صفحه بزرگ ----- پی . بی یر . ای راسل جانستون – جان تی دی ولف دیوید اف مازورک ----- ابراهیم واحدیان ----- نشرعلوم دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 345,000 ریال

icon icon

718 صفحه بزرگ ----- دین پی . آپدایک ----- دکتر علیرضا نداف اسکوئی – مهندس سید محمدرضا امام – مهندس عسگر آجودانی ----- دانشگاه امام حسین

 

قیمت کتاب: 266,000 ریال

icon icon

294 صفحه جلد گالینگور و صفحات رنگی گلاسه ----- دکتر پیروز حناچی – دکتر محمد جواد مهدوی نژاد

 

قیمت کتاب: 360,000 ریال

icon icon

440 صفحه ----- جی . ال . مریام – ال . جی . کریگ ---- علی زمانی ---- فرهنگ متین

 

قیمت کتاب: 157,000 ریال

icon icon

512 صفحه ----- جی . ال مریام – ال . جی . کریگ ----- علی زمانی ----- فرهنگ متین

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

774 صفحه ----- یوسف زندی ----- فروزش

 

قیمت کتاب: 245,000 ریال

icon icon

215 صفحه ----- حسین سوداگر ----- شهرآب

 

قیمت کتاب: 125,000 ریال

icon icon

236 صفحه ----- مهندس نیما قصری – مهندس محمد علی قصری ----- سیمین

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

424 صفحه بهمراه یک لوح فشرده ----- مهندس موسی سالمی ----- انتشارات عمیدی

 

قیمت کتاب: 169,000 ریال

icon icon

294 صفحه ----- مهندس حسین اکبرزادگان ------ دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

356 صفحه ----- دکتر محمود گلابچی – سیدنی لوی – مهندس امیر فرجی

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

252 صفحه ----- پروفسور کریستوفر جی . بون – پروفسور علی مدرس

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

184 صفحه ----- مهندس محمد ماروسی – مهندس مصطفی لیلی ----- شهراب

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

273 صفحه ---- سام ناث گوش ----- محمد محمودیان شوشتری ----- دانشگاه چمران

 

قیمت کتاب: 163,000 ریال

icon icon

210 صفحه ----- دکترروسل دانشفر از – محمدرضا نیک پور – حجت صادقی ----- عمیدی

 

قیمت کتاب: 164,000 ریال

icon icon