فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

666 صفحه ----- مهندس سیامک ابراهیم زاده حسن آبادی ----- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 285,000 ریال

icon icon

275 صفحه بزرگ ----- سید ابوالقاسم سید صدر ----- انتشارات آزاده

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

250 صفحه ----- توماس اسمیت کارلوتستا ----- علیرضا جذبی و محمد احمدی نژاد ----- نشر خاک

 

قیمت کتاب: 187,000 ریال

icon icon

500 صفحه با جلد رحلی و گالینگور ----- بزرگمهر ریاحی ----- انتشارات سخن

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

664 صفحه ----- دکتر مهدی فرشاد ----- انتشارات دانشگاه شیراز

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

417 صفحه ----- امیر فرجی – قاسم امیدوار ----- کتابخانه فرهنگ

 

قیمت کتاب: 154,000 ریال

icon icon

244 صفحه بزرگ ----- مهدی پرنا ----- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 158,000 ریال

icon icon

266 صفحه ----- حمیدرضا فرشچی – روح الله احمدی جزئی – پیمان شادمان حیدری ----- فرشچی

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

774 صفحه ----- هوشیار خزائی ----- پدیده

 

قیمت کتاب: 320,000 ریال

icon icon

216 صفحه ----- عباس دستگاه ----- نشر عابد

 

قیمت کتاب: 6,500 ریال

icon icon

123 صفحه ----- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 

قیمت کتاب: 40,000 ریال

icon icon

335 صفحه ---- مجتبی اصل حمدالله نیا ----- نشر علم عمران

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

175 صفحه ----- دکتر غلامعباس بارانی ----- دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon

384 صفحه ---- منزوی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 167,000 ریال

icon icon

577 صفحه ----- دکتر ابوالفضل شمسائی ----- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

302 صفحه ----- دکتر علی امینی ----- روشا

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

450 صفحه ----- دکتر امین علیزاده ----- دانشگاه امام رضا

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

100 صفحه ----- دکتر مرتضی علیزاده ----- موج سبز

 

قیمت کتاب: 78,000 ریال

icon icon

226 صفحه ---- امیر حسین محوی – مهندس علیرضا عسگری ----- آب و فاضلاب روستائی استان کرمانشاه

 

قیمت کتاب: 141,000 ریال

icon icon

181 صفحه ----- ابراهیم صالح آبادی – مهرداد هدایتی ----- جهاددانشگاهی واحد صعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

554 صفحه ----- هری پولوس ---- دکتر محمدعلی روشن ضمیر ----- جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 260,000 ریال

icon icon

378 صفحه ---- دکتر محسن کهرم ---- دانشگاه فردوسی مشهد

 

قیمت کتاب: 188,000 ریال

icon icon

236 صفحه ----- دکتر پرویز کردوانی ----- انتشارت دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

269 صفحه ---- مهندس علیجان بافکار – دکتر هوشنگ قمرنیا – عبدالله طاهری تیزرو ----- دانشگاه رازی

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

413 صفحه ----- دکتر محمد چالکش امیری ---- ارکان دانش

 

قیمت کتاب: 177,000 ریال

icon icon

671 صفحه ----- حسینقلی رفاهی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 288,000 ریال

icon icon

452 صفحه ----- جی ال مریام – ال جی کرایگ ----- دکتر صمد جعفرمدار ----- انتشارات عبادی

 

قیمت کتاب: 125,000 ریال

icon icon

662 صفحه ----- دکتر منصور نیکخواه بهرامی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

194 صفحه ----- دکتر علی اصغر رضوانی ----- سمیرا

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

290 صفحه ----- مهندس محمدرضا مسعودی نژاد و مهندس محمد منشوری و مهندس محمدرضا خانی ----- دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon