فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

240 صفحه ----- مهندس هوشیار خزائی ----- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

320 صفحه ----- کیث . ر . سایمون ----- الهه مطهری فر – حامد جباریها ----- علوم پویا

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

224 صفحه ----- مهندس امیر سرمدنهری ----- فرهنگ روز

 

قیمت کتاب: 188,000 ریال

icon icon

756 صفحه ----- محمد حسن منصوری ----- راهیان ارشد

 

قیمت کتاب: 310,000 ریال

icon icon

616 صفحه ---- حسام شریفیان - محمدآهنگر ----- راهیان ارشد

 

قیمت کتاب: 260,000 ریال

icon icon

400 صفحه ----- سعید غفارپور جهرمی – علی دلنواز ----- راهیان ارشد

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

551 صفحه ----- حسین دلائلی – احمدرضا مدینه ---- کانون پژوهش

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

718 صفحه ----- آندره چادویک – جان مورفت ----- دکتر محمود مشعل ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 330,000 ریال

icon icon

268 صفحه ---- موسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن

 

قیمت کتاب: 117,000 ریال

icon icon

279 صفحه ----- مهندس علی اکبر حبیبا ----- انتشارات یا مهدی

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

198 صفحه ----- ابراهیم فتائی ---- مهد تمدن

 

قیمت کتاب: 117,000 ریال

icon icon

94 صفحه ----- احمد سعیدنیا ----- انتشارات سازمان شهرداریهای اهواز

 

قیمت کتاب: 48,000 ریال

icon icon

680 صفحه ----- کوین لینچ ----- دکتر سید حسین بحرینی ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

388 صفحه ----- دکتر فریدون سحابی ----- انتشارت دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 158,000 ریال

icon icon

365 صفحه ----- عبدالکریم قریب ----- انتشارات علمی و فرهنگی

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

493 صفحه ------ موریس ای تاکر ----- دکتر سیدرضا موسوی حرمی و مهندس اسدا.. محبوبی ----- جهاددانشگاهی مشهد

 

قیمت کتاب: 210,000 ریال

icon icon

296 صفحه ----- وی اس وتوکوری – ک کاتسویاما ----- محمدفاروق حسینی ----- نشر کتاب دانشگاهی

 

قیمت کتاب: ریال

icon icon

452 صفحه ----- غلامرضا خانلری ----- دانشگاه بوعلی سینا

 

قیمت کتاب: 235,000 ریال

icon icon

594 صفحه ----- حسین معماریان – محمود صداقت ----- انتشاات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 340,000 ریال

icon icon

427 صفحه ----- پروفسور ژاک دبلماس – پروفسور ژرژماسکل ---- دکترمحمود احتشام زاده افشار ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

478 صفحه ---- دکتر خسرو خسروتهرانی ----- کلیدر

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

490 صفحه ----- دکتر عبادلله قنبری ----- فروزش

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

222 صفحه ----- مهندس امیر سرمدنهری ----- دانش پرور

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

434 صفحه ----- دکتر علی درویش زاده ----- امیر کبیر

 

قیمت کتاب: 168,000 ریال

icon icon

485 صفحه ----- دکتر محمدرضا رضائی ----- علوی

 

قیمت کتاب: 168,000 ریال

icon icon

362 صفحه ----- مهندس رضا اهری پور – دکتر حسین مصدق ----- علوی

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

444 صفحه ----- واهاک مارقوسیان ----- دانشگاه علم و صنعت ایران

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

700 صفحه ---- دکتر میر محمد عباسیان ---- جاودان خرد

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

748 صفحه با جلد گالینگور ---- ویلیلم هوسترولید – مارک کوچتا ----- علی اصغر خدایاری – مهدی یاوری شهرضا ----- دانشگاه صنایع و معادن ایران

 

قیمت کتاب: 360,000 ریال

icon icon

420 صفحه ----- کرامت الله علی پور ---- صنایع و معادن

 

قیمت کتاب: 135,000 ریال

icon icon