فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

335 صفحه ----- سرهنگ فنی ستاد یعقوب اصلانی ----- انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

 

قیمت کتاب: 117,000 ریال

icon icon

180 صفحه ----- سرهنگ فنی ستاد یعقوب اتصلانی ----- سازمان سیاسی عقیدتی ارتش

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

263 صفحه ----- دکتر مجتبی صدیقی ----- دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 

قیمت کتاب: 146,500 ریال

icon icon

722 صفحه ----- رابرت س جووینال – کورت م . مارشک ---- نقدعلی چوپانی – دکتر سیداسماعیل رضوی ---- دانشگاه صنعتی سهند

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

421 صفحه بزرگ ----- حمیدرضا غلامرضائی و محسن بیاتی ----- دیباگران

 

قیمت کتاب: 245,000 ریال

icon icon

396 صفحه ----- محمدرضا عباسی ---- سها دانش

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

831 صفحه ---- مهندس م . رضوی ----- راه علم

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

410 صفحه ----- مسعود نیکوکار – فرزام گلگوئی ----- نقش فرناز

 

قیمت کتاب: 88,000 ریال

icon icon

288 صفحه ----- مهندس فرهاد فرامرزی ----- آیلار

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

112 صفحه ----- محمدرضا آریانا ----- آزاد کرج

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

416 صفحه ---- تئودور لی و جان داناگیو ----- محمدعلی الهیان ---- یزدا

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

839 صفحه با جلد گالینگور ----- محمدرضا سلطاندوست ---- یزدا

 

قیمت کتاب: 360,000 ریال

icon icon

144 صفحه ----- صفار - اشراقی ---- مهندس علی مسگری – مهندس هادی قناد

 

قیمت کتاب: 122,000 ریال

icon icon

242 صفحه ----- جوزف الموند ، رکس میلر ---- فاطمه مصطفوی – حمید حسین تهرانی ----- شرکت انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 178,000 ریال

icon icon

263 صفحه ----- جولز اراوتز ، رکس میلر ----- غلامرضا جهان فرنیا ----- شرکت انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

230 صفحه بزرگ ---- مهندس سعید خرازی زاده ----- مجتمع فنی تهران

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

196 صفحه ---- مهندس امیر خرمی – مهندس آنتونی آندون ----- نوآور

 

قیمت کتاب: 192,000 ریال

icon icon

318 صفحه ----- مهندس داود محمدی ---- یزدا

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

348 صفحه ----- سید مجتبی موسوی نائینیان ---- دانش و فن

 

قیمت کتاب: 187,000 ریال

icon icon

204 صفحه ----- مهندس عبدالعلی فرزاد ----- دانشگاه بلوچستان

 

قیمت کتاب: 129,000 ریال

icon icon

304 صفحه ----- رحمان هدایت پناه ----- مشق شب

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

85 صفحه ----- سید ابوالقاسم سید صدر ----- دانش فن

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

152 صفحه ----- مهندس امیر سرمدنهری – مهندس سید محسن کاردان ----- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

60 صفحه بزرگ ----- مهندس محمد زکی میر ----- اهورا قلم

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

40 صفحه ----- ناصر ناصحی ---- آذرنگ

 

قیمت کتاب: 48,000 ریال

icon icon

299 صفحه ----- احمد حامی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

225 صفحه ---- مهندس رضا اسمعیل آبادی و مهندس داود صداقت شایگان ---- نشرآذرباد

 

قیمت کتاب: 105,000 ریال

icon icon

338 صفحه ---- دکترعلی توران ---- نشر دنیای نو

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

239 صفحه ----- مهندس سعید دهقانی ----- نشر دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

134 صفحه ---- مهندس ناصر الدین شاهبازی ----- یاوریان

 

قیمت کتاب: 119,000 ریال

icon icon