فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

220 صفحه ----- سید حسام الدین طبیبیان ----- اول و آخر

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon

294 صفحه بزرگ ----- اردشیر اطیابی ----- نشر جویبار

 

قیمت کتاب: 295,000 ریال

icon icon

630 صفحه بزرگ ---- مهندس امیر سرمدنهری ----- انتشارات دانش پرور

 

قیمت کتاب: 360,000 ریال

icon icon

185 صفحه ----- سعید امامی – حسین رحیمی ----- نورپردازان

 

قیمت کتاب: 125,000 ریال

icon icon

204 صفحه ----- جوزف . ای . شیگلی – چارلز . آر . میشک ----- دکتر قاسم حیدری نژاد – مهندس منوچهر بقالائی – مهندس حمیدرضا افراش ----- موسسه نشر جهاد

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

280 صفحه ----- مایکل تی کالکینز ----- طهمورث سالک ----- انتشارات ناقوس

 

قیمت کتاب: 148,000 ریال

icon icon

439 صفحه ----- مهندس جمشید قضاتی و مریم پاشنگ ----- گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 179,000 ریال

icon icon

408 صفحه ----- ایروینگ هرمن شیمز ----- مهندس فرشید علم بیگی – مهندس پدرام طهرانی ----- ناقوس اندیشه

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

214 صفحه ----- سرهنگ فنی ستاد یعقوب اصلانی ----- انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

 

قیمت کتاب: 116,000 ریال

icon icon

328 صفحه ----- سرهنگ فنی ستاد یعقوب اصلانی ----- انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

 

قیمت کتاب: 112,000 ریال

icon icon

225 صفحه ------ سرهنگ فنی ستاد یعقوب اصلانی ----- انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

 

قیمت کتاب: 95,000 ریال

icon icon

330 صفحه ----- سرهنگ فنی ستاد یعقوب اصلانی ----- انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

 

قیمت کتاب: 105,000 ریال

icon icon

220 صفحه ----- سرهنگ فنی ستاد یعقوب اصلانی ----- انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

335 صفحه ----- سرهنگ فنی ستاد یعقوب اصلانی ----- انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

 

قیمت کتاب: 117,000 ریال

icon icon

180 صفحه ----- سرهنگ فنی ستاد یعقوب اتصلانی ----- سازمان سیاسی عقیدتی ارتش

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

263 صفحه ----- دکتر مجتبی صدیقی ----- دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 

قیمت کتاب: 146,500 ریال

icon icon

722 صفحه ----- رابرت س جووینال – کورت م . مارشک ---- نقدعلی چوپانی – دکتر سیداسماعیل رضوی ---- دانشگاه صنعتی سهند

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

421 صفحه بزرگ ----- حمیدرضا غلامرضائی و محسن بیاتی ----- دیباگران

 

قیمت کتاب: 245,000 ریال

icon icon

396 صفحه ----- محمدرضا عباسی ---- سها دانش

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

831 صفحه ---- مهندس م . رضوی ----- راه علم

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

410 صفحه ----- مسعود نیکوکار – فرزام گلگوئی ----- نقش فرناز

 

قیمت کتاب: 88,000 ریال

icon icon

288 صفحه ----- مهندس فرهاد فرامرزی ----- آیلار

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

112 صفحه ----- محمدرضا آریانا ----- آزاد کرج

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

416 صفحه ---- تئودور لی و جان داناگیو ----- محمدعلی الهیان ---- یزدا

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon

839 صفحه با جلد گالینگور ----- محمدرضا سلطاندوست ---- یزدا

 

قیمت کتاب: 360,000 ریال

icon icon

144 صفحه ----- صفار - اشراقی ---- مهندس علی مسگری – مهندس هادی قناد

 

قیمت کتاب: 122,000 ریال

icon icon

242 صفحه ----- جوزف الموند ، رکس میلر ---- فاطمه مصطفوی – حمید حسین تهرانی ----- شرکت انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 178,000 ریال

icon icon

263 صفحه ----- جولز اراوتز ، رکس میلر ----- غلامرضا جهان فرنیا ----- شرکت انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

230 صفحه بزرگ ---- مهندس سعید خرازی زاده ----- مجتمع فنی تهران

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

196 صفحه ---- مهندس امیر خرمی – مهندس آنتونی آندون ----- نوآور

 

قیمت کتاب: 192,000 ریال

icon icon